Kansalliskirjasto-lehti nostaa esille ajankohtaisia aiheita ja tapahtumia Kansalliskirjaston kaikilta eri toiminta-alueilta. Se seuraa ja tarkastelee myös tiede- ja kulttuurimaailman ilmiöitä.

Keskeisiä teemoja ovat muun muassa kulttuuriperinnön tallentamisen ja tutkimuksen infrastruktuurin uudet haasteet, maan kaikille kirjastoille suunnattujen palvelujen kehittäminen sekä alan kansallinen, eurooppalainen ja maailmanlaajuinen yhteistyö.

Toimitus

kk-lehti@helsinki.fi

Toimitusneuvosto

Kansalliskirjasto-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä jaetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoihin, erikoiskirjastoihin, yleisiin kirjastoihin, opetus- ja kulttuurihallinnon edustajille, tutkijoille sekä muille Kansalliskirjaston sidosryhmille ja yhteistyötahoille.

Toimitusneuvoston jäsenet kaudelle 2015-2017 ovat:

  • tuotantopäällikkö Hanna Arpiainen
  • johtava tietoasiantuntija Mika Hakkarainen
  • viestintäpäällikkö Katri Nissilä
  • johtava tietoasiantuntija Aija Vahtola
  • palvelupäällikkö Maria Virtanen

Julkaisun tiedot

Kansalliskirjasto-lehti
ISSN 1459-3467

PL 15 (Unioninkatu 36)
00014 Helsingin yliopisto

Lehden voi lukea verkossa osoitteessa https://issuu.com/kansalliskirjasto ja se julkaistaan myös Arto-tietokannassa (Elektra-sopimus). Kansalliskirjasto-lehden numerot arkistoidaan julkaisuarkisto Doriaan (Doria.fi).

Vuosina 1959–2002 Kansalliskirjasto-lehti ilmestyi nimellä Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti.