Aineiston saatavuus ja käyttö

Annamme aineistojamme sekä kotilainoiksi että lukusalikäyttöön. Kansalliskokoelman, erikois- ja käsikirjoituskokoelmien aineistoja sekä ennen vuotta 1900 julkaistua aineistoa voit käyttää vain kirjastomme lukusaleissa.

Sisällysluettelo

Kotilainaus

Kansalliskirjaston avokokoelmista saa aineistoja kotilainaan. Avokokoelmiamme ovat Humanistinen kokoelma, Slaavilainen kirjasto ja Kansallinen äänitearkisto (Musiikkikirjasto). Kotilainausta varten tarvitset voimassa olevan kansalliskirjastokortin.

Kotilainauksen mahdollisuus lukee viitetietokannoissamme hakemasi tietueen eli teoksen tietojen yhteydessä. Myös mahdolliset rajoitukset käyvät tiedoista ilmi. Suljetun varaston kirjoihin ja lehtiin voi tehdä varastotilauksen, jolloin ne ovat noudettavissa kirjaston noutohyllystä kotilainaan seuraavana arkipäivänä kello 11.

Voit uusia lainasi joko suoraan tietokannassa tai asioimalla kirjastomme asiakaspalvelupisteessä. Mikäli lainaamaasi aineistoon on tehty aineistovaraus toisen asiakkaan toimesta, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi.

Kotilainojen laina-aika on neljä viikkoa.

kansalliskirjasto.finna.fi

 

Kirjaston neuvonta
+358 (0)2941 23196
Kansalliskirjasto

Lukusalilainaus

Kansalliskirjaston kokoelmissa on paljon aineistoa, jota saa ainoastaan lukusalikäyttöön. Lukusalikäyttö tarkoittaa sitä, että aineistoa ei saa mukaansa vaan siihen tulee tutustua kirjaston tiloissa. Lukusalilainaukseen tarvitset voimassa olevan kansalliskirjastokortin.

Kirjaston päärakennuksessa

 • sijaitseva Eteläsali on tarkoitettu tutkijoiden käyttöön. Osa sen tutkijapaikoista on varattavissa puolivuosittain. Täällä voit rauhassa perehtyä sellaiseen lukusaliaineistoon – kyseeseen tulevat lähinnä tiedekokoelman, avokokoelman ja käsikirjaston teokset - jota ei ole määritelty käytettäväksi muissa lukusaleissa
 • sijaitseva Pohjoissali pitää sisällään mm. mikrofilmien lukulaitteet sekä digitoitujen aineistojen työasemat. Pohjoissalissa ovat myös ns. tutkijahyllyt. Tänne toimitetaan mm. tilatut sanomalehtien mikrofilmit sekä tutkijahyllysopimuksen tehneiden tutkijoiden tilaamia paperimuotoisia aineistoja.
 • lukupaikkoja löytyy myös Rotundan ylemmistä kerroksista sekä ns. Akvaariosta, joka on yhdistetty kokoelma- ja lukutila päärakennuksen ja Fabianian välisen yhdyskäytävän varrella.

Kirjaston Fabiania-rakennuksessa 1. kerroksessa sijaitsevaan

 • Erikoislukusaliin toimitetaan mm. sekä kansalliskokoelmasta tilattu paperimuotoinen aineisto että kirjaston erikoiskokoelmista, käsikirjoituskokoelmista, karttakokoelmasta, sanomalehtikokoelmasta että vanhemmasta slaavilaisen kirjaston kokoelmista tilattavat aineistot.
 • Slaavilaisen kirjaston lukusaliin toimitetaan pääsääntöisesti Slaavilaisen kirjaston varastosta tilatut aineistot.
 • Musiikkikirjaston kuunteluhuoneeseen toimitetaan digitoituina asiakkaan tilaamat äänitteet.

Lukusalilainaan toimitettava aineisto edellyttää aina aineistopyynnön tekemistä. Toimitusajat vaihtelevat kokoelmittain. Erityisesti kauempaa tulevien asiakkaiden on hyvä varmistaa aineiston saatavuus vielä ennen vierailuaan kirjastossa.

Kansalliskokoelma (Fennica-kokoelma)

Vaihtoehtoisesti voit täyttää lukusalilainojen tilauslomakkeen kirjaston asiakaspalvelupisteessä.

Humanistinen kokoelma

Humanistisen kokoelman aineisto

 • toimitetaan painovuodesta 1800 alkaen kirjaston päärakennukseen: Rotundaan ja tutkijahyllyihin
 • joka on painettu ennen vuotta 1800, toimitetaan Fabianiaan erikoislukusaliin
 • Aineiston lukusalilaina-aika on neljä viikkoa.

Slaavilaisen kirjaston aineisto

 • Slaavilaisen kirjaston aineisto toimitetaan pääsääntöisesti Slaavilaisen kirjaston lukusaliin.
 • Osa aineistosta toimitetaan erikoislukusaliin.
 • Aineiston lukusalilaina-aika on neljä viikkoa.
 • Ennen vuotta 1950 julkaistua kirja-aineistoa ei lainata kotiin vaan se toimitetaan lukusaliin.

Erikoiskokoelmat

 • Erikoiskokoelmien aineisto toimitetaan erikoislukusaliin.
 • Aineiston lukusalilaina-aika on neljä viikkoa.

Käsikirjoituskokoelma

 • Käsikirjoituskokoelman aineisto toimitetaan erikoislukusaliin.
 • Aineiston lukusalilaina-aika on neljä viikkoa.

 

Kirjaston neuvonta
+358 (0)2941 23196
Kansalliskirjasto

Avokokoelma

Avokokoelman aineistot ovat kirjastossa käytettävissäsi heti, ilman erillistä aineistopyyntöä.  Avokokoelmiamme ovat Humanistinen kokoelma, Slaavilainen kirjasto sekä Kansallinen äänitearkisto (Musiikkikirjasto). Avokokoelmassa olevan aineiston lainaamiseen tarvitset voimassa olevan kansalliskirjastokortin.

Avokokoelmassa on sekä kotiin lainattavaa että käsikirjastoaineistoa. Käsikirjastoaineistoon tulee tutustua kirjaston tiloissa, lukusaleissamme. 

Käsikirjastoaineistoa ovat seuraavat aineistoryhmät:

 • Humanistisen kokoelman aikakauslehtien uusimmat numerot
 • Slaavilaisen kirjaston uusimmat sanoma- ja aikakauslehdet, bibliografiat, hakuteokset ja sanakirjat
 • Kansalliskokoelma: valikoima keskeisiä uusia kotimaisia tiede- ja kulttuuriaikakauslehtiä  käsikirjastossa, lehtilukusalissa sekä Musiikkikirjastossa
 • Musiikkikirjasto: hakuteokset, musiikkilehdet
 • Mikrofilmit:
  • vuosien 1771-1945 suomalaisten sanomalehtien mikrofilmit
  • käytetyimpien kotimaisten sanomalehtien mikrofilmit myös vuoden 1945 jälkeen

Kansalliskirjaston hakupalvelussa merkintä on hakemasi tietueen eli teoksen tietojen yhteydessä seuraavasti: ”Avokokoelmassa” (aineisto on lainattavissa myös kotiin), ”Avokokoelmassa. Ei kotilainaan” (aineisto on käsikirjastoaineistoa eli kotilaina ei ole mahdollinen).

Työskentely erikoislukusalissa

Erikoislukusalissa tutkitaan kirjaston arvokkaimpien kokoelmien aineistoja.

Ota tilastoevästeet käyttöön upotetun YouTube-videon näyttämiseksi
Following frame contains a video

Käyttöoikeuden saaminen edellyttää

 • voimassa olevaa kansalliskirjastokorttia. Kansalliskirjastokortin saat kirjastomme neuvontapisteestä Rotundasta (ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus)
 • sitoutumista noudattamaan erikoislukusalin sääntöjä (ks. alla)

Erikoislukusalin säännöt

Erikoislukusalin valvotuissa tiloissa noudatetaan aineiston harvinaislaatuisuuden ja ainutkertaisuuden vuoksi muista lukusaleista poikkeavia käyttösääntöjä.

Aineiston käsittelystä on lisäksi laadittu erillinen tarkempi ohje, joka on saatavissa lukusalissa.

Salissa käytettävä aineisto on aina tilattava ennakkoon. Yleensä toimitusaika on 1-3 arkivuorokautta riippuen siitä, mistä kokoelmasta aineisto on peräisin.

Saliin saapuminen

 • Salin käyttöön tarvitaan kansalliskirjastokortti ja PIN-koodi. Saliin tultaessa turvaportin kortinlukijalle näytetään kansalliskirjastokortti ja syötetään lukijalle nelinumeroinen PIN-koodi. Mikäli et muista PIN-koodiasi, voit käydä uusimassa sen kirjastotietokannassa tai Rotundan neuvonnassa. Poistuttaessa salista virkailija avaa portin.
 • Mahdollisen korin, laukun, tietokoneen suojakotelon ja mukana olevat kirjat jätetään Slaavilaisen kirjaston eteisessä oleviin lokerikkoihin ja koreille varattuihin paikkoihin. Erikoislukusalin päivystäjä voi antaa luvan tutkimuksen kannalta välttämättömän kirjan tuomiseen saliin muualta.
 • Saliin saa tuoda muistiinpanovälineet (vain lyijykynä), tietokoneen ja muita tutkimuksen teossa tarpeellisia pieniä elektronisia laitteita (puhelin, iPad, kamera jne.). Skannerin tuominen saliin on kielletty.
 • Salin päivystäjä auttaa tarvittaessa asiakasta aineiston paikantamisessa sekä luetteloiden käyttämisessä.
 • Puhelin on pidettävä erikoislukusalissa äänettömällä eikä siihen vastaaminen ole sallittua erikoislukusalissa tai sen lähiympäristössä työrauhan turvaamiseksi.

Aineiston käsittely

 • Erikoislukusalissa tutkittava aineisto on ainutkertaista ja sen käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta.
 • Joidenkin kokoelmien tutkiminen edellyttää käyttöluvan saamista ja tapahtuu erikoisvalvonnassa.
 • Aineistoa saa tutkia vain niille osoitetuilla lukupaikoilla.
 • Muistiinpanoja saa tehdä vain lyijykynällä, tietokoneella tai valokuvaamalla. Valokuvausta koskevat seuraavat säännöt:
  • Painatteista voi ottaa valokuvia, ellei asiasta ole toisin määrätty.
  • Käsikirjoitusten ja arkistokokoelmien osalta kuvauslupa on aina erikseen pyydettävä käsikirjoituskokoelmien hoitajalta. Kuvausmahdollisuuden voi selvittää ennen vierailua olemalla yhteydessä käsikirjoituskokoelmiin (kansalliskirjasto@helsinki.fi).
  • Kuvaamisen tulee tapahtua lukupaikalla äänettömästi, muita asiakkaita häiritsemättä ja ilman salamavaloa. Pienikokoisen pöydällä pidettävän jalustan käyttö on sallittu. Aineistoa ei saa taittaa tai taivuttaa liikaa.
 • Skannerin käyttäminen salissa ei ole sallittua.
 • Lyijykyniä ja paperia muistiinpanoja varten on saatavilla erikoislukusalissa.

Salista poistuminen

 • Poistuttaessa salista aineisto on palautettava joko sille varattuun hyllyyn (kansalliskokoelma) tai päivystäjälle (muu aineisto). Kokoelmiin palautettava aineisto toimitetaan aina päivystäjälle.
 • Salin päivystäjälle on näytettävä salista poisvietävä materiaali (kirjat, muistiinpanot yms.)

Muuta

 • Mikrokuvatusta, digitoidusta tai faksimilena olevasta aineistosta ei tuoda alkuperäisteosta lainaksi ilman asiakkaan perustellusta pyynnöstä kokoelmanhoitajan myöntämää lupaa.
 • Erikoislukusalin päivystäjä voi antaa tarvittaessa muita toimintaan tai aineiston käsittelyyn liittyviä ohjeita, joita erikoislukusalin käyttäjät sitoutuvat noudattamaan.

Kuunteluhuone

Kokoelmiemme äänitteiden käyttökopiot toimitetaan Musiikkikirjaston kuunteluhuoneeseen tilausten mukaan. Musiikkiäänitteiden tiedot ja puheäänitteet löytyvät Kansalliskirjaston hakupalvelusta.

Digitoitujen äänitteiden tietokanta Raita sisältää tekijänoikeusvapaita kotimaisia äänitteitä, joita voi kuunnella vapaasti verkossa.

Musiikkikirjastossa esillä olevat kokoelmat, musiikkikirjallisuus ja kausijulkaisut löytyvät Kansalliskirjaston hakupalvelusta. Nuotit on luetteloitu hakupalveluun 1977 alkaen. Ajalla 1801-1976 julkaistujen nuottien tiedot löytyvät Musiikkikirjaston kortistosta. Musiikkikäsikirjoitukset tutkitaan Erikoislukusalissa. Musiikkiarkistot-luettelo sisältää perustiedot kirjaston sävellyskäsikirjoituksista.

Digitaaliset aineistot

Kansalliskirjaston asiakkaiden käytettävissä on elektronisia kirjoja, lehtiä, artikkeleita, äänitteitä, karttoja, kuvia, viitetietokantoja ja kokotekstiaineistoja.

Osa elektronisista aineistoista on vapaasti verkossa käytettävissä ja osa vain Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksilla tai vierailijatunnuksilla. Joitakin aineistoja voi käyttää vain kirjastossa.

Lisätietoa elektronisten aineistojen käyttöehdoista.