Aineistohankinnan periaatteet

Kehitämme kokoelmiamme laaja-alaisesti tutkimuksen tarpeita ennakoiden. Hankinnan painopisteet ovat historiatieteissä, filosofiassa, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksessa, kirjallisuudentutkimuksessa sekä musiikin tutkimuksessa.

Valittava aineisto

Kokoelmiimme valittava aineisto on tieteellisesti korkeatasoista ja sillä on tutkimuksen kannalta pysyvää arvoa.

Aineistovalinnassa:

  • pyrimme kokoelman muodostuksessa pitkäjänteisyyteen ja ennakoimaan tiedeyhteisön tiedontarpeita
  • painotamme hankinnoissa lähdeaineistoja
  • hankimme tutkimuskirjallisuutta keskeisillä länsimaisilla kielillä ja slaavilaisilla kielillä
  • hankimme uuden tutkimuskirjallisuuden pääsääntöisesti alkukielisenä

Hankintaehdotus

Puuttuuko etsimäsi aineisto Kansalliskirjaston kokoelmasta? Voit tehdä meille hankintaehdotuksen oheisella lomakkeella:

Hankintaehdotuslomake (eLomake)

Aineistolahjoitus

Kansalliskirjasto ottaa vastaan aineistolahjoituksia vain erittäin perustelluista syistä. Vastaanotetut aineistot ovat poikkeuksetta kulttuurihistoriallisesti merkittäviä. Lahjoitusten vastaanottoa harkitaan aina tapauskohtaisesti kirjaston toimintavoimavarat huomioiden.

Vastaanottamiseen vaikuttavat:

  • Aineiston soveltuvuus Kansalliskirjaston kokoelmaprofiiliin
  • Aineiston kunto
  • Kirjaston käytettävissä olevat resurssit

Kansalliskokoelmaan kirjasto ottaa lahjoituksina hyväkuntoisia, kokoelmasta puuttuvia julkaisuja (kirjat. lehdet, kartat, nuotit ja pienpainatteet) sekä Kansalliseen äänitearkistoon siitä puuttuvia suomalaisia äänitteitä.

Lisätietoja aineistohankinnoista ja -lahjoituksista:

Kirjaston neuvonta
+358 (0)2941 23196
Kansalliskirjasto