Tietolinja

Tietolinja
2/1999


PÄÄKIRJOITUS

ARTIKKELIT


DIEPER - Digitised European Periodicals

Juha Hakala


Dieper-projektissa kehitettävän infrastruktuurin toivotaan helpottavan yhteisen eurooppalaisen tieteellisten kausijulkaisujen digitointistrategian kehittämistä. Vaikka testiaineisto on valittu siten, että se on tekijänoikeuksista vapaata, pyritään yhteistyössä EU:n TECUP-projektin kanssa kehittämään ratkaisuja myös tekijänoikeuksien suojaaman aineiston digitointiin ja välittämiseen.

Dieper-projekti digitoi tekijänoikeuksista vapaita matemaatiikan alan aikakauslehtiä ja luo keskitetyn palvelun, jonka kautta voi löytää kaikki kokonaan digitoidut tai digitoitavina olevat lehdet.

Projekti käynnistyi marraskuussa 1998 ja sen kesto on kaksi vuotta. Dieper pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä painettuja lehtiä on jo digitoitu takautuvasti Euroopassa ja muualla maailmassa?
  • Voinko löytää kaikki digitoidut lehdet yhden palvelun kautta
  • Miten voin selata haluamiani lehtiä ja ovatko tekstit haettavissa?
  • Miten digitoidut lehdet voidaan pitää tarjolla ja säilyttää pysyvästi?
  • Miten tekijöiden, kustantajien ja kirjastojen oikeudet voidaan ottaa huomioon?
  • Miten kirjastot voivat tilata digitoituja lehtiä?
  • Miten aineiston lisensointi ja laskutus voidaan hoitaa?

Dieper tekee yhteistyötä esimerkiksi amerikkalaisen JSTOR-projektin sekä eurooppalaisten digitointihankkeiden kanssa. Koska Dieperissä on mukana 10 maata, esimerkiksi tekijänoikeuksista sopiminen on kuitenkin vaikeampaa kuin JSTOR-hankkeessa.

Projekti edistää digitoitujen lehtien löytyvyyttä käytännössä seuraavasti:

DIEPER addresses the need for a central access point where all digitised periodicals shall be recorded. This shall be devised as a register built on the model of the European Register of Microform Masters. Records of the register will be linked to reliable and comprehensive archives of periodical literature working at different sites thoughout Europe. Those archives will of course be equally accessible from other points (e.g. WWW pages and bibliographic databases) but the register will be the only place, where it is attempted to file all the relevant records. In addition a search machine accessible from the register will allow to do a fulltext search of the articles in digitised periodicals or at least a fulltext search of the tables of contents.

Edellä mainittu EROMM-palvelu löytyy osoitteesta http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/erommain.htm. Palvelua ylläpitää Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, joka on myös Dieper-projektin vetäjä. Kirjastolla on myös runsaasti kokemusta digtoinnista, koska sinne on sijoitettu toinen Saksan kirjastojen digitointikeskuksista, Göttinger DigitalisierungsZentrum.

Projektissa kehitettävän infrastruktuurin toivotaan helpottavan yhteisen eurooppalaisen tieteellisten kausijulkaisujen digitointistrategian kehittämistä. Vaikka testiaineisto on valittu siten, että se on tekijänoikeuksista vapaata, pyritään yhteistyössä EU:n TECUP-projektin kanssa kehittämään ratkaisuja myös tekijänoikeuksien suojaaman aineiston digitointiin ja välittämiseen.

Jokainen Dieper-partneri digitoi ja asettaa tarjolle muutamien 1800-luvulla ilmestyneiden aikakauslehtien kaikki numerot. Matematiikka valittiin kohdealaksi siksi, että matemaatikoille 1800-luvunkin aineisto on suurelta osin edelleen relevanttia. Digitoitavat lehdet valitaan Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik -lehden 10 ensimmäisessä volyymissa (1866-1875) olleiden viittausten määrän perusteella. Suomessa digitoidaan HYK:n slaavilaisen kirjaston kokoelmissa olevia venäläisiä lehtiä, joihin on viittauksia varsin runsaasti.

Testiaineiston avulla varmistutaan siitä, että digitointiin ja digitoidun aineiston haettavaksi asettamiseen valitut ratkaisut ovat toimivia. Kun EU-projektirahoitus päättyy, Dieper jatkaa toimintaansa kirjastojen normaalina työnä. Tähän tarvittavat järjestelyt ja sopimukset viimeistellään jo projektin kuluessa.

Testiaineiston ohella Dieperin hakupalvelun kautta tulee tarjolle myös muiden projektien digitoimia lehtiä. Näin voidaan varmistaa se, että aineistoa saadaan nopeasti tarjolle riittävästi, jotta palvelu olisi kirjastojen ja niiden käyttäjien kannalta kiinnostava.

Juha Hakala, kehittämisjohtaja
Helsingin yliopiston kirjasto
email: Juha.Hakala@helsinki.fiDIEPER - Digitised European Periodicals
Kotisivu:http://www.SUB.Uni-Goettingen.de/gdz/dieper/
Osallistujat:11 osallistujaa
Koordinaattori: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Kesto: 11/1998 - 10/2000
Yhteyshenkilö:Juha Hakala, email: juha.hakala@helsinki.fi

Tietolinja 2/1999