Tietolinja

Tietolinja
2/1998


PÄÄKIRJOITUS

ARTIKKELIT


UUTISIA,
AJANKOHTAISTA

Multimediajärjestelmä Saksan kansalliskirjastossa

Kaisa Kaunonen


Die Deutsche Bibliothekin (DDB) Frankfurtin yksikkö vastaa kirjaston elektronisten julkaisujen vastaanottamisesta ja säilytyksestä. Velvoitteeseen kuuluvat esimerkiksi elektroniset julkaisut, ääninauhat, videot ja diat. Näitä varten kirjastolla on käytössä saksalaisen ohjelmistotoimittaja CSC Ploenzken multimediajärjestelmä nimeltä MMB. Järjestelmä on syntynyt DDB:n aloitteesta ja vaatimusten mukaan, ja se otettiin käyttöön toukokuussa 1997 samaan aikaan kuin Frankfurtin uusi kirjastorakennus.

MMB:llä on mahdollista käsitellä useimpia nykyisin tuotettavia elektronisia julkaisuja riippumatta tallennusmediasta tai formaatista. Julkaisut voivat siis tulla kirjastolle CD-ROM-levyillä, disketeillä tai verkon kautta tiedostoina, ja ne luetteloidaan, kuvaillaan ja  arkistoidaan järjestelmään ja annetaan yleisön käyttöön kirjaston tiloissa. MMB soveltuu erityisen hyvin CD-ROMeille.

Romin asennuksessa järjestelmään tallennetaan kaikki sen tekniset tiedot ja pyritään antamaan sellaiset määritykset, että tulevaisuudessa pystyttäisiin uusissa MMB:n versioissa jäljittelemään romin alkuperäistä ohjelmaympäristöä. Kun käyttäjä haluaa avata julkaisun, hänen työasemansa käynnistää julkaisun tarvitseman ohjelmaympäristön. Pieni osa julkaisuista on esiasennettu DDB:n työasemille niin, että niiden tarvitsemat ohjelmat käynnistyvät välittömästi. Muiden lataaminen ja ohjelmaympäristön hakeminen kirjaston palvelinkoneelta kestää hetken.

Itse julkaisuja säilytetään kolmella välineellä. Eniten käytetyistä on tehty kopiot nopeille RAID-levyille. Muut usein käytetyt julkaisut on laitettu jukebokseihin tai CD-torneihin, joista järjestelmä hakee ne automaattisesti tarvittaessa. Koska RAID-järjestelmien hinta/laatusuhde on kehittynyt hyvin, yhä useampia julkaisuja säilytetään tulevaisuudessa levyillä eikä uusia jukebokseja ehkä asenneta. Harvoin tarvittavia julkaisuja säilytetään arkistossa sellaisenaan ja virkailija asentaa ne käyttäjän pyynnöstä järjestelmään.

MMB pystyy käsittelemään noin 70% nykyisistä  romeista. Romien tuottajat ovat siirtymässä paremmin standardoituihin ohjelmaympäristöihin ja uusista romeista vuosilta 97-98 lähes 90% toimii MMB:ssä. DDB:llä on nykyisin asennettuna MMB:hen noin 200 romia, jotka on saatu kustantajilta vapaakappaleina.  Nykyinen järjestelmä on suunniteltu enintään 2000 julkaisua varten. MMB on myös arkistointijärjestelmä. Kun joku romi poistetaan työasemilta, sitä ei poisteta kokonaan MMB:n tietokannasta vaan romi voidaan tarvittaessa asentaa uudelleen.

Järjestelmän infrastruktuuriin kuuluu kaksi palvelinkonetta, joista ensimmäisessä on järjestelmän tietokanta, Web-palvelut ja indeksit. Toinen palvelin on pääasiassa datan säilyttämistä varten. Lisäksi kaikilla oheis- ja arkistolaitteilla on omat palvelimet. Kaikki palvelimet toimivat WindowsNT-käyttöjärjestelmällä ja laitteet on yhdistetty ATM-verkolla.

MMB:hen on liitetty skannereita, tulostimia, CD-kirjoittimia ja kopiokoneita. Käyttäjät voivat tulostaa kirjaston kokoelmista vain erillisten tulostusmikrojen kautta. Maksut tulostamisesta kerätään magneettikorteilla, joita voi ostaa kirjastosta. Sama kortti käy kaikkiin kirjaston tulostimiin ja kopiokoneisiin.

(Kuva 1.)

DDB:llä on lukusalissa 40 työasemaa. MMB:tä saavat käyttää kaikki ne, joilla on muutenkin pääsy kirjaston kokoelmiin. Erityisesti MMB:n käyttäjäksi ei tarvitse rekisteröityä, riittää jos onnistuu löytämään salista vapaan koneen. Toisaalta rekisteröidyillä asiakkailla on omaa levytilaa kirjaston palvelimella töiden säilyttämistä varten ja heillä on myös mahdollisuus ottaa Internet-yhteyksiä. Tyypillisenä käyttöliittymänä järjestelmään käyttäjillä on Web-selain laajennettuna joillakin piirteillä.

Tulevaisuudessa MMB-järjestelmästä tehdään entistä hajautetumpi niin, että julkaisuja voidaan käyttää kaikissa Saksan vapaakappalekirjastoissa riippumatta siitä, missä toimipisteessä julkaisut on asennettu järjestelmään ja missä niitä säilytetään. Se on periaatteessa mahdollista jo nykyisin, mutta käytännössä tietoliikenneyhteydet ovat vielä hitaita.

DDB ja CSC Ploenzke ovat mukana eurooppalaisessa NEDLIB-projektissa yhdessä HYKin ja muiden eurooppalaisten kansalliskirjastojen kanssa. DDB:n lisäksi monet muut kansalliskirjastot saattavat harkita CSC:n järjestelmän hankkimista itselleen.

Kaisa Kaunonen, projektipäällikkö
Helsingin yliopiston kirjasto
Email: Kaisa.Kaunonen@helsinki.fi

Juha Hakala ja Kaisa Kaunonen HYKin kehittämisyksiköstä vierailivat toukokuun lopulla Frankfurtissa Die Deutsche Bibliothekissa (DDB).

Tietolinja 2/1998