Tietolinja

Tietolinja
02/2006

Erikoiskirjastojen tietokanta ERKKI

Annu Jauhiainen
Kansalliskirjasto

URN:NBN:fi-fe20061597


Pääkirjoitus
Artikkelit
Uutisia,
ajankohtaista


Linnea-tietokantaperheeseen on syntynyt uusi jäsen, potra poika Erkki!

Erkki tarjoaa eri ministeriöiden alaisille pienille tieteellisille kirjastoille ja muille erikoiskirjastoille mahdollisuuden liittyä kansalliseen Linnea-kirjastoverkkoon sekä tehokkaan ja edullisen kirjastojärjestelmän hankinnan ja käyttöönoton.

Tietokannan omistaa ja siitä vastaa Kansalliskirjasto. Kirjasto tarjoaa tietokannan hallinnointi- ja ylläpitopalvelua, josta syntyvät kustannukset jaetaan osallistuvien organisaatioiden kesken. Kansalliskirjasto vastaa tietokannan perustamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä, koordinoi mukana olevien kirjastojen yhteistyötä ja hoitaa yhteydenpidon kirjastojärjestelmätoimittajaan ja muihin toimijoihin. Erkki-kirjastot eivät tarvitse omia tietokannan vastuuhenkilöitä tai systeeminhoitajia, mikä merkitsee huomattavia säästöjä ja parantaa toiminnan vakautta.

Erkki-tietokannan etuja mukaan tuleville kirjastoille ovat

  • Monipuolinen kirjastojärjestelmä helposti ja kohtuullisilla kustannuksilla
  • Linnea-verkon yhteistyö ja toiminnan jatkuvuus
  • Näkyvyys kansallisessa kirjastoverkossa
  • Kansalliskirjaston tuki
  • Ei omia palvelinhankintoja ja -ylläpitoa
  • Ei tarvetta teknisen asiantuntemuksen ylläpitoon

Tietokanta on perustettu vuoden 2006 alussa. Ensimmäisinä sinne ovat ryhtyneet tallentamaan kokoelmiaan Arkistolaitoksen kirjastot eli Kansallisarkisto ja seitsemän maakunta-arkistoa. Arkistolaitos siirtyi Voyagerin käyttäjäksi manuaalisysteemistä, joten mitään konversioita ei voitu tehdä, vaan kaikki viitteet joudutaan luetteloimaan tai kopioimaan käsin. Siksi kaikkia arkistojen aarteita ei heti löydy Erkistä, vaan ensin sinne luetteloidaan uutuushankinnat. Normaalikartunnan luetteloinnin lisäksi on järjestelmään alettu viedä taannehtivasti arkistoalan kirjallisuutta. Tämä työ saataneen valmiiksi vuoden 2007 aikana. Seuraavaksi pyritään aloittamaan heraldiikkaa ja sigillografiaa käsittelevän kirjakokoelman taannehtiva luettelointityö.

Erkki-aineistot ovat haettavissa myös Linda-yhteistietokannasta. Arkistolaitoksen kokoelmat tuovatkin Lindaan huomattavan paljon sieltä aiemmin puuttunutta aineistoa.

Arkistolaitos ei ole vielä ottanut käyttöön lainaustoimintoa, sillä materiaalia ei lainata talosta ulos vaan se on käytettävissä ainoastaan lukusaleissa. Erkki tarjoaa kuitenkin koko Voyager-toiminnallisuuden, lainaus mukaan luettuna. Tulevat Erkki-kirjastot voivat siis hankkia ja luetteloida materiaalinsa, saapumisvalvoa aikakausjulkaisunsa, lainata kirjojansa, karhuta erääntyneitä lainojaan, sakottaa asiakkaitaan myöhässä olevista lainoista, jne. Kaikki nämä voidaan määritellä yksilöllisesti kunkin mukana olevan kirjaston toiveiden ja käytäntöjen mukaisesti.

Erkki on avoimesti käytettävissä ja löytyy osoitteesta http://erkki.linneanet.fi. Erkin nidemäärä on vielä vaatimaton, mutta se kasvaa pontevasti ja sen käyttö lisääntyy koko ajan. Tervetuloa kokeilemaan!

 


Tietolinja 02/2006

Annu Jauhiainen, pääsuunnittelija
Kansalliskirjasto / Tietokantapalvelut
PL 26 (Teollisuuskatu 23), 000140 Helsingin yliopisto
Email: annu.jauhiainen (at) helsinki.fi