Tietolinja

Tietolinja
01/2005

Tietolinja-lehti    1/2005
ISSN 1239-9132

Helsingin yliopiston kirjaston elektroninen tiedotuslehti

Uutisia ja ajankohtaista


Pääkirjoitus
Artikkelit

 

Mikaelasta laatua kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitointiin

Kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitointiprojektit saavat syksyllä 2005 uuden laatutyökalun verkkoon. Sen avulla voi arvioida omia digitointihankkeitaan ja etsiä vertailukumppaneita. Projektit saavat näkyvyyttä, ja niiden aineistoa on entistä helpompi löytää yhdestä paikasta. Tavoitteena on myös digitoidun aineiston hyvä laatu ja toisilta oppiminen.

Laatu paranee ja yhteistyö lisääntyy

Mikaela kokoaa kansallisten digitointihankkeiden tiedot ja edistää kulttuuriperinnön digitoinnin kentän hahmottamista. Lopputuotteiden laatu paranee itsearvioinnin, vertailukumppanien ja hyvien käytäntöjen avulla. Opetusministeriö, rahoittajat ja kansalliset organisaatiot voivat käyttää Mikaelaa suunnitteluun ja seurantaan.

Työkalu sisältää kyselylomakkeen, jossa vastaaja kertoo projektinsa taustatietoja. Lomakkeen itsearviointiosuudessa vastaaja vertaa hankettaan perustason, hyviä ja erinomaisia digitointikäytäntöjä edustaviin väittämiin. Hän valitsee mielestään sopivimman kolmesta perustellusta vaihtoehdosta. Lomaketta täytettäessä on mahdollista tutustua digitoinnin (esimerkiksi tekijänoikeuksien, rahoituksen tai tekniikan) hyviin käytäntöihin verkkolinkkien avulla. Vertailukumppaneita voi etsiä erilaisin hakukriteerein.

Opetusministeriö rahoittaa Mikaelaa

Opetusministeriö rahoittaa digitoinnin benchmarking-laatutyökalun toteutuksen. Mikaelan lähtökohtana on Minerva-EU-projektissa luotu kansainvälinen benchmarking-sovellus, joka muokataan suomalaisille muistiorganisaatioille sopivaksi ja käännetään suomeksi ja ruotsiksi. Toteutuksen suunnittelee muistiorganisaatioiden eKAM-digitointiyhteistyöhön kuuluva benchmarking-työryhmä. eKAM on kirjastojen, arkistojen ja museoiden vapaaehtoinen digitointiyhteistyöhanke, jonka ensimmäisiä tuloksia laatutyökalu on.

Helsingin yliopiston kirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitos Mikkelissä on Suomen Kansalliskirjaston laitos, joka toimii kirjaston digitointikeskuksena ja mm. koordinoi kotimaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden eKAM-digitointiyhteistyötä. Laitos vastasi myös Minerva-EU-projektin Benchmarking Framework -työpaketista ja kansainvälisen benchmarking-tietokannan luomisesta.

Lisätietoja eKAMista:

Lisätietoja Mikaelasta ja eKAMista:

Minna Kaukonen, eKAM-koordinaattori
Helsingin yliopiston kirjasto/Mikrokuvaus- ja konservointilaitos
minna.kaukonen(at)helsinki.fi, p. 015 - 321 1250

Majlis Bremer-Laamanen, eKAMin puheenjohtaja
Helsingin yliopiston kirjasto/Mikrokuvaus- ja konservointilaitos
majlis.bremer-laamanen(at)helsinki.fi, p. 015 - 321 1220

Takaisin alkuun

 

Gabriel lakkaa

Euroopan kansalliskirjastojen yhteisportaali Gabriel on tullut tiensä päähän ja lakkaa virallisesti olemasta 1.6.2005. Sen sisällöt eivät kuitenkaan katoa minnekään vaan sulautuvat osaksi uuden polven portaalia Euroopan kirjasto (The European Library). Linkin 'Libraries' takaa löytyvät entistä selkeämmin kaikkien yhteensä 43:n jäsenkirjaston tiedot ja linkit niiden verkkopalveluihin. Myös virtuaalinäyttely 'Treasures' on omana kokonaisuutenaan mukana ja suunnitelmissa on laajentaa sitä edelleen. Uutuutena palvelussa on yhteishaku hankkeen täysjäsenien (tällä hetkellä 9) kokoelmatietokannoista (ks. tarkemmin Stenvallin ja Hakalan artikkeli Tietolinjassa 1/2004) .

Euroopan kirjasto löytyy osoitteesta www.theEuropeanLibrary.org

Takaisin alkuun

 

Henkilöstöuutisia

Tietokantapalveluissa

Sovellussuunnittelija Päivi Järvinen aloitti 3.1.2005 ammattikorkeakoulujen Voyager-tukihenkilönä, kirjastosihteeri Pirkko-Liisa Nurminen 11.4.2005 tietokantahuoltotyössä, tietotekniikkasuunnittelija Janne Markkanen 1.5.2005 ATK-tuessa sekä suunnittelija Jussi Piipponen 23.5.2005 E-thesis -palvelussa.

Kansallisen elektronisen kirjaston palveluissa

Heidi Antila aloitti 27.12.2004 osa-aikaisena tutkimussihteerinä ja Tommi Koskinen 17.1.2005 suunnittelijana Nelli-portaalissa sekä Katri Jäntti 1.4.2005 koulutussihteerinä.

Suunnittelija Jaana Koivisto-Nieminen aloitti 1.3.2005 määräaikaisena tehtävänään tukea Kansalliskirjaston sisäistä valmistautumista toimialan laajennukseen ja Maria Forsman 9.5.2005 yhteistyösihteerin sijaisena.

Takaisin alkuun


Tietolinja 01/2005

Etusivulle | Sivun alkuun