Tietolinja

Tietolinja
01/2004

Tietolinja-lehti    1/2004
ISSN 1239-9132

Helsingin yliopiston kirjaston elektroninen tiedotuslehti

Uutisia ja ajankohtaista


Pääkirjoitus
Artikkelit

 


Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteellisten kirjastojen etusivu


 

Tieteellisten aikakauslehtien kirjasto Peri+ avautui vuodenvaihteessa

Vuoden 2004 alussa avautunut Peri+ sisältää suomalaisten tieteellisten lehtien digitoituja vuosikertoja lehden ensimmäisestä ilmestymisvuodesta lähtien. Tässä vaiheessa mukana ovat Historiallinen Aikakauskirja (vuosikerrat 1903-1999) ja Suomi-lehti (vuosikerrat 1841-1938). Historian tutkimukseen, suomalaisuuteen, suomen kieleen ja suomalaiseen kirjallisuuteen liittyvää materiaalia on selattavissa yhteensä noin 110 000 sivua. Uusia aineistoja on tulossa mukaan vähitellen.

Peri+:n aineistojen digitoinnista vastaa Helsingin yliopiston kirjaston Mikkelissä toimiva mikrokuvaus- ja konservointilaitos. Palvelu hyödyntää samaa teknistä infrastruktuuria, jota on jo aiemmin sovellettu suositussa Historiallisessa sanomalehtikirjastossa. Peri+:n aineistojen tekijänoikeuksia hallinnoi Kopiosto ry.

Peri+:n aineistot ovat käytettävissä Linnea-palvelujen kanssa sopimuksen tehneissä organisaatioissa, vuonna 2004 mm. yleisissä kirjastoissa ja useimmissa yliopistoissa. Samaan sopimukseen sisältyvät sekä Peri+:n kautta saataville tuleva takautuva aineisto että jo vuodesta 1996 lähtien toimineen Elektra-palvelun tarjoama tuoreempi materiaali.

Peri+ löytyy osoitteesta http://digi.lib.helsinki.fi/digi/periplus/index.jsp.

Takaisin alkuun

 

Kansainvälinen verkkosivujen arkistointiin erikoistunut konsortio perustettu

Kansainvälinen yhteistyö luo edellytyksiä Internetin sisältöjen tallentamisessa tuleville sukupolville. Verkkoaineistojen arkistoinnin edelläkävijät ovat perustaneet International Internet Preservation Consortium –organisaation (IIPC), jossa Helsingin yliopiston kirjasto – Suomen kansalliskirjasto on yksi perustajajäsenistä.

Ranskan kansalliskirjasto vetää konsortiota, johon kuuluvat jäseninä pohjoismaiden, Australian, Iso-Britannian, Italian ja Kanadan kansalliskirjastot. Lisäksi yhteistyössä ovat mukana Kongressin kirjasto ja The Internet Archive Yhdysvalloista.

Konsortion tavoitteet ovat:

  • yhteistyö, jonka avulla identifioidaan ja kehitetään käytännön sovelluksia Internet-sisältöjen valintaan, keräykseen, säilytykseen ja käyttöön. Sovellukset pyritään laatimaan niin, että aineiston keruu voidaan tehdä kussakin maassa paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
  • Internet-arkistojen kansainvälisen kattavuuden lisääminen
  • tuki ja kannustus Internet-aineistojen keräykseen, käyttöön ja säilytykseen keskittyville hankkeille

Tavoitteiden toteutumiseksi konsortio:

  • tarjoaa foorumin Internet-aineistojen arkistointia koskevan tiedon välittämiselle konsortion sisällä ja sen ulkopuolella
  • kehittää ja antaa suosituksia standardeista
  • kehittää yhteensopivia ohjelmistoja web-sivujen keräämiseen, arkistointiin ja käyttöön
  • herättää tietoisuuteen Internetin säilyttämiskysymykset ja –hankkeet konferenssien, työpajojen, koulutuksen ja julkaisujen avulla.

Helsingin yliopiston kirjaston – Suomen kansalliskirjaston kehittämisjohtaja Juha Hakalan mielestä IIPC on tarpeellinen yhteistyön muoto, sillä IIPC:n avulla on kansalliskirjastojen välille luotu yhteistyöverkosto, joka takaa web-arkistointiin tarvittavien erikoistuneiden sovellutusten rakentamisen ja jatkuvan kehittämisen. Helsingin yliopiston kirjasto on tähän mennessä kerännyt jo noin 18 20 miljoonaa suomalaista verkkojulkaisua 50 miljoonasta osoitteesta, jatkossa työ tehdään IIPC:n jäsenten kehittämän Heritrix-keruuohjelman avulla.

Lisätietoja konsortiosta ja sen työryhmistä: http://netpreserve.org 

ja Helsingin yliopiston kirjaston osuudesta:
kehittämisjohtaja Juha Hakala, p. 09-191 44293, ja
pääsuunnittelija Jani Stenvall, p. 09-191 44030,
sähköposti: etunimi.sukunimi osoitteessa @helsinki.fi

Takaisin alkuun

 

Henkilöstöuutisia

Tietokantapalveluissa

Digitaalisen julkaisemisen tiimissä aloittivat 9.2.2004 suunnittelija Jani Saijos, jonka tehtävät liittyvät e-thesis -palveluun, ja 16.2.2004 suunnittelija Pasi Kurvinen DOMS-hankkessa.

Helka-palveluissa aloitti 16.2.2004 suunnittelija Maarit Saaresto.

Kaisa Paavilainen aloitti tietokantapalveluissa sovellussuunnittelijana 13.4.2004 vastuualueenaan lähinnä standardointiin liittyvät tehtävät.

Kansallisen elektronisen kirjaston palveluissa

aloitti 2.2.2004  kolme uutta työntekijää: taloussihteeri Pirkko Airola ja suunnittelija Paula Mikkonen sekä Irma Reijosen virkavapaan sijaisena suunnittelija Kimmo Kuusela.

Takaisin alkuun


Tietolinja 01/2004


Etusivulle | Sivun alkuun