Tietolinja

Tietolinja
01/2004

Tietopalvelualan standardointiin liittyvät lyhenteet ja yhteisöt

Kaisa Paavilainen
Helsingin yliopiston kirjasto

URN:NBN:fi-fe20041345


Pääkirjoitus
Artikkelit
Uutisia,
ajankohtaista


ARK
http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-kunze-ark-09.txt
 • The Archival Resource Key
 • verkkojulkaisun pysyvä tunniste; erityisesti pitkäaikaissäilytyksen kannalta
BICI

http://www.niso.org/pdfs/BICI-DS.pdf

 • Book Item and Component Identifier
 • NISO:n standardiluonnos tunnisteesta, joka on tarkoitettu kirjan osien (moniosaisten teosten osat, teosten luvut jne.) identifiointiin
DOI

http://www.doi.org

 • Digital Object Identifier
 • digitaalisten objektien tunniste
 • muodostuu kahdesta osasta: julkaisijan id-tunnuksesta ja teoksen id-tunnuksesta
Dublin Core

http://www.lib.helsinki.fi/dublin_core/

 • Dublin Core on kansainvälinen, erityisesti digitaalisten julkaisujen kuvailuun kehitetty metadataformaatti.
Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)

http://dublincore.org/

 • DCMI on metadata-standardeja kehittävä organisaatio
FRBR

http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf

 • Functional Requirements for Bibliographic Records
 • funktionaalinen luettelointimalli
IETF

http://www.ietf.org/

 • Internet Engineering Task Force on kansainvälinen, kaikille avoin Internetiä kehittävä yhteisö
 • IETF piirissä laaditaan Internet-standardeja, määrityksiä ja ohjeita
ISAN

http://www.isan.org/

 • International Standard Audiovisual Number
 • audiovisuaalisen aineiston teostason tunnus; sama tunnus koskee teoksen erilaisia ilmiasuja
 • ISO 15706
ISBD

http://www.ifla.org/VII/s13/isbd-rg.htm

 • International Standard Bibliographic Description
 • Kansalliset luettelointisäännöt perustuvat tähän standardiin, suomalaiset luettelointisäännöt löytyvät osoitteesta http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/luettelointi/
 • Standardia ollaan uudistamassa, vuoden 2006 versio on lausuntokierroksella
ISBN

http://www.lib.helsinki.fi/julkaisuala/isbn/

 • International Standard Book Number
 • ISBN on kirjan tai muun erillisteoksen yksiselitteisesti tunnistava kansainvälinen standarditunnus. ISBN annetaan kaikille teoksille, jotka sisällöltään vastaavat kirjaa. Sen vuoksi sillä, missä fyysisessä muodossa sisältö esitetään tai välitetään, ei ole merkitystä.
 • ISO 2108 ja SFS 3496
 • Uudistettu versio standardista astuu voimaan 1.1.2007
ISCI
 • International Standard Collection Identifier
 • kansainvälinen kokoelmatunnus
 • UUSI standardiehdotus / lausuntokierroksella 2006 (SC9 document N 431)
ISIL

http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/standardointi/ISIL.htm

 • International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations
 • Kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden kansainvälinen standarditunnus
 • ISO/DIS 15511
ISMN

http://www.lib.helsinki.fi/julkaisuala/ismn/

 • International Standard Music Number
 • painettujen musiikkijulkaisujen tunnus
 • ISO 10957
ISO TC 46

http://www.iso.ch/iso/en/stdsdevelopment/tc/tclist/TechnicalCommitteeDetailPage.
TechnicalCommitteeDetail?COMMID=1757

 • ISO TC 46 on kansainvälisen standardijärjestön ISO:n tekninen komitea (Information and documentation). TC 46 jakautuu alakomiteoihin (SC), joita ovat mm. SC 9 Identification and description ja SC 11 Archives and record management
ISPI
 • International Standard Party Identifier
 • kansainvälinen auktoriteettitietojen tunniste
 • korvaa kauan suunnitteilla olleen International Standard Authority Data Numberin
 • UUSI standardiehdotus / lausuntokierroksella 2006 (SC9 document N446)
ISRC

http://www.ifpi.org/isrc/

 • International Standard Recording Code
 • äänitteiden ja musiikkivideoiden tunnus
 • äänitteen jokainen kappale saa oman tunnistenumeronsa
 • ISO 3901
ISRN

http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/standard/10444e.htm

 • International Standard Technical Report Number
 • teknisen raportin kansainvälinen standarditunnus
 • ISO 10444
ISSN

http://www.lib.helsinki.fi/julkaisuala/issn/ 

 • International Standard Serial Number
 • ISSN on lehden, sarjan tai muun jatkuvasti ilmestyvän julkaisun kansainvälinen tunnus. ISSN-tunnuksia jaetaan sekä painetuille että sähköisille jatkuville julkaisuille.
 • ISO 3297 ja SFS 4435
 • Standardia ollaan parhaillaan uudistamassa

 

ISTC
 • International Standard Text Code
 • ISO:n tekeillä oleva standardi, jossa tekstimuotoiselle aineistolle annetaan teostason tunnus; sama tunnus koskee teoksen erilaisia ilmiasuja
 • ISO 21047
ISWC

http://www.iswc.org/

 • International Standard Musical Work Code
 • musiikkiteosten teostason tunnus 
 • ISO 15707
KAMUT 2
KATVE

http://www.lib.helsinki.fi/katve/

 •  KATVE on Kansalliskirjaston tietopalvelualan verkkostandardiryhmä
NISO Metasearch Initiative

http://www.niso.org/committees/MetaSearch-info.html

 • NISO = National Information Standard Organization (American National Standard)
 • NISO MI TG 2 = NISO Metasearch Initiative Task Group 2: Collection Description
OAI-PMH

http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html

 • Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
 • kerätään erilaisista tietokannoista metadataa, kuvailutietoja, jota voidaan jakaa ja käyttää verkossa eri tietokantojen kesken
OAIS

http://nost.gsfc.nasa.gov/isoas/

 • Open Archival Information System
 • ISO 14721:2003
 • digitaalisen aineiston pitkäaikaissäilytyksen tärkein standardi
OASIS

http://www.oasis-open.org

 • Organization for the Advancement of Structured Information Standards
 • keskittyy lähinnä elektronisen kaupankäynnin standardien kehittämiseen
 • tietohuollon standardeista tiedonhakuprotokolla SRU/SRW tullaan standardoimaan tässä elimessä
ONIX

http://www.editeur.org/onix.html

 • kustannusalan kehittämä kansainvälinen standardi, jolla kuvataan ja jolla voidaan välittää Internetissä tuote- ja kustantajatietoja sähköisessä muodossa
OpenURL

http://library.caltech.edu/openurl/

 • OpenURL sisältää elektronisen julkaisun yksilöimiseen tarvittavat tiedot. Tieto siirretään asiakkaan käyttämästä järjestelmästä (OpenURL source) linkityspalveluun (OpenURL target), joka sisältää ajantasaiset tiedot julkaisun sijainnista ja käyttöoikeuksista.
RFID

http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/standardointi/RFID.htm

 • Radio Frequency Identification.
 • RFID on yleisnimitys radiotaajuuksilla toimiville etätunnistustekniikoille.
 • Kirjastoissa RFID-tunnistetta voidaan käyttää mm. lainaukseen, kulunvalvontaan, inventointiin ja tietokoneille kirjautumiseen.
SICI

http://sunsite.berkeley.edu/SICI/

 • Serial Item and Contribution Identifier
 • kausijulkaisujen numero- ja artikkelikohtainen tunniste
SRU/SRW

http://www.loc.gov/standards/sru/ 

 • Search and Retrieve via URL (SRU)
 • Search and Retrieve Web Service (SRW)
 • SRU ja SRW ovat tiedonhakuun ja hakutulosten käsittelyyn tarkoitettuja Web-protokollia
 • SRU/SRW on yksi Z39.50-standardin uusi toteutustapa
Tietohuoltokomitea

http://www.sfs.fi/standardisointi/kansall_stdjarjestelma/tekniset_komiteat/#TK115

 • Tietohuoltokomitea kehittää tietohuollon standardisointia suomalaisen yhteiskunnan tarpeiden mukaan
URN

http://www.lib.helsinki.fi/julkaisuala/urn.htm

 • Uniform Resource Name
 • URN on verkkojulkaisun ainutkertainen ja pysyvä tunniste. Dokumentille annettu URN ei muutu, jos julkaisun sisältö ja nimi pysyy samana.
 • URN:n rakenteen määrittelee Internet-standardi RFC 2141
  ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2141.txt 
W3C

http://www.w3.org/

 • World Wide Web Consortium on kansainvälinen erityisesti Internet-teknologiaa kehittäville yrityksille ja yhteisöille tarkoitettu järjestö
Z39.50

http://www.loc.gov/z3950/agency/

 • Kirjastojärjestelmissä yleisesti käytössä oleva tiedonsiirtoprotokolla
ZING

http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/zing-home.html

 • ZING - Z39.50 International Next Generation kattaa useita Z39.50-standardista johdettuja ja sitä toteuttavia protokollia

Tätä luetteloa ei enää ylläpidetä. Ajantasainen versio löytyy osoitteesta http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/standardointi/pikahakemisto.htm 

Standadointiartikkeliin »


Tietolinja 01/2004

Kaisa Paavilainen, Sovellussuunnittelija
Helsingin yliopiston kirjasto / Tietokantapalvelut
PL 26, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Email: kaisa.h.paavilainen osoitteessa @helsinki.fi

myöhemmät päivitykset: Laila Heinemann
Email: laila.heinemann osoitteessa @helsinki.fi