Tietolinja

Tietolinja
01/2004

Tervehdyssanat

Laila Heinemann


Pääkirjoitus
Artikkelit
Uutisia,
ajankohtaista


Tietolinjan päätoimittaja on vaihtunut, mutta (tieto)linja säilyy entisenlaisena. Entinen päätoimittaja Juha Hakala ja edellisen numeron päätoimittanut Annu Jauhiainen ovat molemmat edelleen toimituskunnassa ja uusi päätoimittaja on aiemmin toiminut lehden toimitussihteerinä. Jatkossa pyrimme julkaisemaan lehteä laajuudeltaan ehkä hiukan suppeampana mutta vastaavasti useammin. Ajankohtaiset (pikku)uutiset meneillään olevien hankkeiden tilanteesta saavat näin enemmän painoarvoa.

Tietolinjan kohderyhmänä ovat edelleen tietopalvelualan ammattilaiset ja painopisteenä verkkopalvelut. Muista Helsingin yliopiston kirjaston, Suomen kansalliskirjaston julkaisuista painettu Kansalliskirjasto-lehti (entinen Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti) on puolestaan suunnattu asiakkaille ja muille sidosryhmille, ja Kansalliskirjasto tiedottaa verkkotiedotteessa on ajankohtaisia uutisia koko kirjastosektorille sidosryhmineen. 

Tässä numerossa kerrotaan sekä kansallisten että kansainvälisten kehityshankkeiden tilanteesta. Yhteiseurooppalainen TEL-palvelu on jo loppusuoralla. Tulevasta kirjoittavat Jani Stenvall ja Juha Hakala. Lisäksi lehdessä on lyhyt yhteenveto siirtymävaiheessa tehdyn käyttäjäkyselyn tuloksista.

Kotimaassa triangeliin kuuluvien Nelli-portaalin ja Voyager-kirjastojärjestelmän puitteissa taas kehitetään ja testataan uusia teknisiä ratkaisuja. Ari Rouvari käsittelee artikkelissaan tiedonhakuportaalin käyttöönoton yhteydessä testattavaa uutta  henkilötunnistusjärjestelmää ja  Voyagerin yhteislainaustoiminnon käyttökokeilusta Varastokirjaston ja Oulun ja Kuopion yliopistokirjastojen välillä kertovat Juhani Räisänen, Markku Räisänen ja Jukka Kananen. Mikä tämä triangeli sitten oikein on? Se on kirjastojemme vastaisku Googlelle! Lue Juha Hakalan avausartikkeli aiheesta.

Kun kaikkien näiden järjestelmien on nykyään keskusteltava keskenään maailmanlaajuisessa mittakaavassa, niin metadataformaatit, tiedonhakustandardit ja erilaiset tunnisteet näyttelevät yhä tärkeämpää roolia.  Tietohuoltokomitea onkin nyt tarttunut entistä rivakammin standardointiasioihin. Tästä raportoi Juha Hakala. Artikkelin ohessa on lisäksi Kaisa Paavilaisen laatima 'sanasto', jossa on lyhyesti esitelty kaikki aiheeseen liittyvät lyhenteet ja yhteisöt - tätä listaa tullaan jatkossakin pitämään yllä, joten liittäkääpä kirjanmerkkeihinne.

Verkkojen sisältöpuoleen puolestaan liittyy artikkeli kasvavasta Open Access –aineistojen tarjonnasta. 

Avartavia lukuhetkiä ja lämpimiä kesäpäiviä

 

Laila Heinemann


Tietolinja 01/2004