Skip to main content

Yhteentoimivuuden palvelut

Kansalliskirjasto paketoi metatietoon liittyviä palveluitaan asiakaslähtöisemmin uuden Metatietopalvelukokonaisuuden alle. Kokonaisuudessa on viisi palvelua: Kuvailusääntöpalvelu, Toimijakuvailupalvelu, Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelu, Tunnistepalvelu ja Formaattipalvelu. Järjestelyn tavoitteena on selkeyttää palvelutarjontaa sekä avata sitä myös kirjastosektorin ulkopuolelle.

Formaattipalvelu

 • ONIX-formaattiin liittyvästä kirja-alan Thema-luokitusjärjestelmästä on julkaisu uusi versio 1.4. Uuden version suomenkielinen sovellus on päivitetty EDItEURin sivuille ja Thema-selaimeen. Uusi versio sisältää 143 uutta aihekategoriaa ja 549 tarkennetta sekä useita parannuksia aiheluokkien tekstisisältöihin.

Toimijakuvailupalvelu

 • Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämien ulkomaalaisten tekijöiden kuvailu jatkuu Kansalliskirjastossa. Kirjaimilla A-P alkavat ulkomaalaiset on kuvailtu Asteriin.
 • Toimijakuvailuasiantuntijaverkosto on käynyt ahkerasti läpi uudistetun RDA-säännöstön linjauksia, työ on melkein valmis.
 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Henkilötietueiden ajo Asterista kansainväliseen ISNI-tietokantaan toteutettiin toukokuun lopulla. ISNI-tietokantaan vietiin 137 575 henkilötietuetta Asterista ja tietueajon seurauksena voi 124 258 henkilötietueeseen nyt liittää ISNI-tunnuksen. ISNI-tunnukset näkyvät Asteri-tietueissa lähiaikoina. Lukua voi pitää kaiken kaikkiaan hyvänä ja ISNI-tunnusten määrä tulee vielä hieman nousemaan erilaisten jälkikorjausten ansiota.
  • Pohjoismainen ISNI-tapaaminen järjestetään etäkonferenssina ke 10.6. Kansalliskirjasto esittelee tilaisuudessa oman ISNI-projektinsa etenemistä ja Ruotsin Kungliga biblioteket ja Norjan kansalliskirjasto, kertovat omat kuulumiset. Kokoukseen osallistuu myös ISNI International Agencyn ja British Libraryn edustajat, jotka kertovat ISNI-toiminnan kehittämisestä laajemmin.

Nimitietopalvelu

 • Nimitietopalvelun tämän vuoden suunnitelmaa on tarkennettu ja se löytyy projektin wikistä.
 • Nimitietopalvelun tietomallia on kehitetty tiiviisti kevään aikana ja malli alkaa olemaan valmis
  • Nyt eristetään keskeisimmät ominaisuudet, jotka muodostavat mallin ytimen omaksi kokonaisuudekseen
 • Wikibase-alustaa halutaan kokeilla yhtenä Nimitietopalvelun toteutusmahdollisuutena ja sen pystytys Kansalliskirjaston konttiympäristöön etenee. Kesän aikana tietomallin ydin toteutetaan Wikibase-testialustaamme, minkä jälkeen alustaa voidaan testata toimijatiedoilla.
 • Eri sektorien toimijatietojen yhdistelyn testaamista varten Kansalliskirjastoon toimitetaan otokset eri sektorien toimijatietojärjestelmistä. Yhdistelyn tuloksista saadaan tietoja syksyllä.

Lisätietoja

 • Tietojärjestelmäpäällikkö Matias Frosterus, matias.frosterus (at) helsinki.fi
 • Kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä, marja-liisa.seppala (at) helsinki.fi