Kirjaston historian vaiheita kuvataan myös aikajanalla.

1640-1809

Vuonna 1640 Turussa toiminut kimnaasi muutettiin Kuninkaalliseksi Turun akatemiaksi. Kimnaasin noin 20 niteen kirjakokoelma oli alku Turun akatemian kirjastolle. • Vuonna 1707 kuninkaallisen kansliakollegion kirje määräsi Ruotsin kirjapainot luovuttamaan kappaleen jokaista julkaisua maan yliopistoille. • Vuodesta 1809 Suomi kuului autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjän keisarikuntaan, ja yliopisto sai vuodesta 1820 vuoteen 1917 vapaakappaleina Venäjällä painetut julkaisut.

1828- 1893

Vuonna 1828 yliopisto siirrettiin Helsinkiin ja se aloitti toimintansa ”Keisarillisena Aleksanterin-yliopistona”. • Vuonna 1832 valmistui arkkitehti Carl Ludvig Engelin suunnittelema yliopistorakennus ja vuonna 1845 otettiin käyttöön uusi kirjastorakennus yliopistorakennuksen pohjoispuolella. • Vuosina 18791881 kirjastorakennus peruskorjattiin ja arkkitehtinä toimi Frans Sjöström. • Vuonna 1893 kirjastoon saatiin sähkövalaistus ja aukioloaikoja voitiin pidentää. Käyttöön avattiin suuri lukusali käsikirjastoineen.

1906-1982

Vuonna 1906 kirjaston tilat kasvoivat merkittävästi, kun Gustaf Nyströmin suunnittelema lisärakennus Rotunda valmistui. • Suomen itsenäisyyden vuonna 1917 kirjaston kokoelma oli kasvanut peräti 300 000 niteen suuruiseksi. • 1950-luvulla kirjaston tilat kävivät riittämättömiksi. Aarne Ervin suunnitelman mukaan kallioon louhittiin Porthania-rakennuksen alle ulottuvia varastotiloja. • Vuosina 19771985 kirjastorakennus peruskorjattiin ja arkkitehtinä toimi Olof Hansson. • Vuodesta 1982 kirjasto on saanut myös äänitteiden lakisääteiset vapaakappaleet. Kasvava musiikkikäsikirjoitusten kokoelma täydentää äänimuotoisia aineistoja.
 

1990-2000

1990-luvun puolivälissä saatiin käyttöön koko Seepra-kortteli, kun farmasian laitos muutti Viikkiin, kirjastokortteli otettiin käyttöön vuonna 1998.• Vuosina 19982000 Rotunda peruskorjattiin, arkkitehtinä LPR Oy.
 

2000-2016

Vuonna 2000 otettiin käyttöön uusi maanalainen kirjaluola. • Vuonna 2005 kirjastorakennus siirtyi valtiolta Helsingin yliopiston rahastojen omistukseen. • Vuonna 2006 kirjaston nimi muuttui yliopistolain muutoksella Kansalliskirjastoksi. • Vuosina 20112012 toteutettiin päärakennuksen julkisivun korjaus. • Vuosina 20132015 toteutettiin Rotundan julkisivukorjaus ja kirjaston päärakennuksen mittava peruskorjaus, arkkitehtinä molemmissa LPR Oy.  • Kirjaston peruskorjattu päärakennus avataan juhlamenoin maaliskuussa 2016.

Lisää Kansalliskirjaston historiasta: Knapas, Rainer (2012): Tiedon valtakunnassa (Helsingin yliopiston kirjasto - Kansalliskirjasto 1640 - 2010).