Juuli-julkaisutietoportaali poistuu käytöstä

Date published

Kansalliskirjaston ylläpitämä Juuli-julkaisutietoportaali poistuu käytöstä marraskuun lopussa 2022. Juulin käyttäjät ohjataan tämän jälkeen Tiedejatutkimus.fi-portaaliin. Tieteen tietotekniikan keskuksen eli CSC:n rakentama Tiedejatutkimus.fi sisältää julkaisujen lisäksi tietoja myös tutkimusaineistoista, -infrastruktuureista, -rahoituksista ja projekteista.

Juuli-palvelun etusivu.

Vuodesta 2013 lähtien käytössä ollut Juuli on perustunut Finna-palvelun tavoin avoimen lähdekoodin VuFind-ohjelmistoon. Se on toiminut käyttöliittymänä CSC:n ylläpitämän Virta-julkaisutietovarannon sisältämiin julkaisutietoihin, jotka on koottu korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisessa tiedonkeruussa.

Julkaisutiedot jatkossa tiedejatutkimus.fi-portaalin kautta

Juulin avulla on ollut mahdollista saada kokonaiskuva suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa työskentelevien tutkijoiden julkaisutoiminnasta. Portaali on lisännyt osaltaan julkaisutietojen raportoinnin läpinäkyvyyttä organisaatiorajojen yli ja mahdollistanut myös julkaisutoimintaa koskevien analyysien tekemisen sekä organisaatiotasolla että muidenkin kriteerien perusteella.

Juulin alasajo on nyt ajankohtaista, koska Tiedejatutkimus.fi-portaali sisältää muun tutkimustoimintaa koskevan datan ohella myös Virta-julkaisutietovarantoon sisältyvät julkaisutiedot, eikä kahden rinnakkaisen palvelun ylläpito ole enää perusteltua. Juulin rakentamisessa käytettyjen ohjelmistoversioiden vanhentumisen vuoksi sille olisi pitänyt tehdä syksyn 2022 aikana laaja päivitys, jota ei enää tässä tilanteessa pidetty mielekkäänä.

Vastaa kyselyyn Juulin toivotuimmista ominaisuuksista

CSC kartoittaa parhaillaan käyttäjien toiveita sellaisista Juulin ominaisuuksista, joita palveluiden käyttäjät toivovat lisättäväksi myös Tiedejatutkimus.fi-portaaliin. CSC:n kyselyyn voi vastata Webropolissa 26.9.2022 mennessä.
Tunnistettuja käyttötapauksia kootaan tutkimustietovarannon sivuille.

Lisätietoja

Aiheesta pidettiin kaksi esitystä Kansalliskirjaston Missä mennään -webinaarissa ti 13.9.2022. Tallenne webinaarista julkaistaan 14.9.2022.

Lisätietoja Juulin alasajosta antaa tietojärjestelmäpäällikkö Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Kansalliskirjastosta.

Tiedejatutkimus.fi-palvelua koskeviin tiedusteluihin vastaa CSC:n tutkimustietovarantotiimi, tiedejatutkimusfi@csc.fi.