Fin-Clariah

FIN-CLARIAH -infrastruktuurihanke tuo tutkijoiden käyttöön laajat kokoelmat tekstejä ja multimodaalisia aineistoja sekä työkaluja aineistojen analysointiin ja rikastamiseen. Hanke mahdollistaa ihmistieteellisen tutkimuksen jossa voi hyödyntää neuroverkkoteknologiaa, suurteholaskentaa ja laajoja datasettejä.

Goal and tasks

Kansalliskirjaston tehtävänä hankkeessa on suunnitella datan siirron mahdollistava väylä digi.kansalliskirjasto.fi:stä FIN-CLARIAH-palveluun ja kehittää prosessi, jolla data jatkossa voidaan siirtää joustavasti sitä mukaa kuin sitä tuotetaan. Infrastruktuurin rakentamisvaiheessa datan siirtoa pilotoidaan tekijänoikeudesta vapailla aineistoilla. Lisäksi Kansalliskirjaston asiantuntijat osallistuvat muihin työpaketteihin kommentaattoreina.

Project setters

Helsingin yliopisto

Tenure

-

Project status

In progress

Financing

Suomen Akatemia, Euroopan Unioni – NextGenerationEU, mukana olevat yliopistot.

Collaboration

CSC, Helsingin Yliopisto, Aalto Yliopisto, Tampereen Yliopisto, Itä-Suomen Yliopisto, Jyväskylän Yliopisto ja Turun Yliopisto. Kansallisarkisto, Kotus