Skip to main content

Finnan uudet käyttäjätutkimukset kertovat kasvusta ja monipuolisesta käytöstä

Date published

Finnan aiempaa kattavampi käyttäjätutkimus ja tilastointidataa hyödyntävä trendiraportti on nyt julkaistu. Uunituoreet raportit tarkastelevat sekä Finna.fi:n että eri Finna-näkymien käyttöä, ja luotaavat monipuolisesti eri käyttäjäryhmiä. 

Finnan käyttöön ja trendeihin keskittyvässä trendiraportissa käsitellään tilastointidataa yhteensä 97 eri Finna-näkymästä. Sekä näkymien määrä että niiden käyttö ovat kasvaneet sitten edellisen trendiraportin, joka tehtiin vuoden 2018 tilastoista. Esimerkiksi Finnan yleisten kirjastojen näkymissä vierailtiin yli 7,7 miljoonaa kertaa enemmän kuin vuonna 2018, yhteensä 13 517 333 kertaa. Museonäkymien kävijämäärä kasvoi 81 % vuoteen 2018 verrattuna. Myös arkistonäkymien käyttö kasvoi huomattavan paljon. 

Yksittäisistä näkymistä eniten käyntejä keräsivät Finna.fi, Vaski-kirjastot ja Outi-kirjastot. Vuoden 2020 aikana Finna.fi:ssä vierailtiin ennätykselliset 2,9 miljoonaa kertaa. Käyntien määrä kasvoi 28 % vuoteen 2018 verrattuna. 

Tyytyväisyys edelleen nousussa

Alkuvuodesta 2021 kaikissa Finna-näkymissä toteutettiin käyttäjäkysely, johon vastasi yhteensä 28 395 käyttäjää. Käyttäjäkyselyn perusteella muodostettu Finnan Net Promoter Score eli suositteluhalukkuusindeksi oli 56. Yleisesti yli 50:n menevää NPS:ää pidetään erinomaisena. Vuonna 2019 Finnan NPS oli 46, joten suunta on oikea. 

”Raportissa esittelemme myös uuden käyttäjäkokemusindeksin. Kyseessä on Kansalliskirjaston kehittämä summaindeksi, joka hyödyntää useasta kysymyksestä saatua dataa”, Riitta Peltonen, Finnan johtava käytettävyyssunnittelija kertoo. 

Tänä vuonna arkistojen, kirjastojen ja museoiden dataa tutkittiin myös omina kokonaisuuksinaan. Tuloksista voidaan tehdä mielenkiintoisia havaintoja erityisesti pienempien käyttäjäryhmien kiinnostuksen kohteista, esimerkiksi sukututkijoiden ja tutkijoiden osalta.  

Viihdettä etsivät oli suurin käyttäjäryhmä kaikissa muissa sektoreissa paitsi korkeakoulukirjastojen näkymissä, joissa opiskelijat olivat odotetusti isoin käyttäjäkunta. Kiinnostavin aineistotyyppi oli kirjat, paitsi museoiden näkymissä, joissa kiinnostavimmiksi nousivat kuvat ja valokuvat. Arkistonäkymissä kirjat olivat yhtä kiinnostavia kuin kuvat ja valokuvat. 

“Finnan olemassaolo tekee kirjaston käytöstä näinä aikoina lähestyttävän, helpon ja tehokkaan.” - opettaja, lukki.finna.fi

Avovastauksissa näkyi yleinen tyytyväisyys Finnan eri näkymien aineistoihin ja niiden kattavuuteen. Kehityskohteet liittyivät usein Finnan perustoiminnallisuuksien, eli haun ja rajausten, kehittämiseen. Jo useana vuonna vastaajien joukosta on valittu muutama käyttäjäryhmä, joiden avovastaukset otetaan tarkempaan analyysiin. Tänä kesänä keskityttiin erityisesti arkistokäyttäjien ja opettajien vastauksiin. 

Lue näistä ja muista tuloksista lisää raporteista:    

Finna, käyttö ja trendit 2020

Finnan käyttäjäkysely 2021, kvantitatiiviset vastaukset

Arkistonäkymät ja arkistoaineistosta kiinnostuneet Finna.fi:ssä, avovastaukset

Opettajien kokemukset Finnan näkymissä

Kuva: Paavo Pykäläinen.