K2S5 Finnan kehityksen näkymiä kirjastoille vuonna 2022

Video Youtubessa

Erkki Tolonen, Serafia Kari ja Veera Mujunen kertovat Finnan meneillään olevista kehityskohteista.

Klo 15.10-16.20

Esitys: Näkymiä tieteellisten aineistoihin Finnassa

Keskeisenä teemana on käyttökokemuksen saumattomuus, erityisesti sähköisissä aineistoissa. Tähän liittyen Finnalla on meneillään yhteistyötä ja kehityshankkeita niin yleisten kuin korkeakoulukirjastojen puolella. Yleisten kirjastojen puolella Digimedia-hanke nousee esiin kiinnostavana kokonaisuutena, ja korkeakoulukirjastoilla esimerkiksi OA-aineistojen kattavuus ja löydettävyys Finnassa. Kaikilla sektoreilla korostuu yhteistyön kehittämisen tarve, niin järjestelmien, kuvailuasiantuntijoiden ja kirjastojen välillä.

Tule mukaan kuulemaan tämän ja tulevan kauden Finnan keskeisistä kehityksen kohteista ja hankkeista!