Skip to main content

TP6: Korkeakoulujen yhteistilasto -työpaja

Aika: Kaista 2, 13-16

PJ: Esa-Pekka Keskitalo

Kuvaus:

Korkeakoulukirjastojen yhteistilastoalustan tarjoaminen Kansalliskirjaston palveluna on päättynyt. Suunnitelmissa on jatkaa tilaston kehittämistä ja ylläpitoa uudelta pohjalta. Tieteellisten kirjastojen tilastointi -ryhmässä (Titi) on tehty valmistelua ja eri vaihtoehdoista on keskusteltu KITT2 käyttäjien yleiskokouksessa.

Työpajassa käydään läpi kerättävien tilastojen sisältöä koskeva ehdotus, joka on tuotettu kahden valmisteluryhmän voimin. Osanottajat jaetaan ryhmiin, joista kukin saa osan ehdotusta kommentoitavakseen. Lopuksi katsotaan yhdessä ryhmien kommentit ja keskustellaan niistä.

Ehdotus on alla olevassa Excel-työkirjassa. Työpajan osanottajia pyydetään lataamaan ko. tiedosto itselleen ryhmätyöskentelyä varten.

Ohjelma:

Työpajan avaa Tieteellisten kirjastojen tilastointi -työryhmän (Titi) puheenjohtaja Ari Muhonen (Itä Suomen yliopiston kirjasto).
Sisältötyöpajaosuuden fasilitaattori: Matti Raatikainen (Aalto-yliopiston oppimispalvelut).

  • Avaus ja työpajan tavoitteet (10 min.)
  • sisältöehdotuksen läpikäyntiä ryhmissä, kommentit kirjataan Presemo-työkaluun (30 min.)
  • tauko (10 min.)
  • yhteinen keskustelu ryhmien työn pohjalta (30 min.)
  • kuinka työ jatkuu tästä eteenpäin? (10 min.)

Materiaalit osallistujille: