Skip to main content

Kirjastoverkkopäivien työpajat

Tällä sivulla on kuvaukset Kirjastoverkkopäivien torstain 28.10. työpajoista.
Ilmoittaudu työpajoihin 25.10. mennessä!

Takaisin tapahtuman pääsivulle: kirjastoverkkopaivat.kansalliskirjasto.fi

Voit myös tarkastella keskiviikon ohjelmia niiden omalta sivulta.

Huom! Pienet muutokset vielä mahdollisia.

Index

TP1: Tutkimusdatan kuvailu, hallinnointi, organisointi ja niiden pulmat

Aika: Kaista 1, klo 9-12

PJ: Liisa Näpärä

Kuvaus:

Tutkimusdataan liittyvä toiminnan kenttä on moninainen. Siihen kuuluvat datan tuottajat, sitä käyttävät tutkijat, dataa vastaanottavat arkistot sekä datanhallinnan tukipilarina toimivat kirjastot.  

Tutkimusdataan liittyy useita tunnistettuja haasteita – alkaen siitä, mitä tutkimusdatalla tarkoitetaan tai miten FAIR-periaatteet toteutuvat. Kaikille tutkimusaineistoille ei löydy paikkaa, tutkimusaineiston kuvailuun liittyvät ohjeistukset ovat vaihtelevia, ja järjestelmät, joihin tutkimusdata kuvaillaan, asettavat omat reunaehtonsa.  

Työpajassa pohditaan yhdessä tutkimusdataan liittyvien toimijoiden nykyisiä vastuita ja tehtäviä sekä missä asioissa toimijat ovat riippuvaisia toistensa palveluista. Tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen, päällekkäisen työn välttäminen ja tutkimusdataan liittyvien haasteiden kartoitus ja konkreettisemmat ratkaisut.

TP2: Asiakastoiminen Varastokirjasto-/kaukolainatilaus

Aika: Kaista 2, 9-12

PJ: Ari Ahlqvist

Kuvaus:

Jyväskylän kaupunginkirjasto on halunnut lisätä asiakastoimisuutta, kun asiakas tilaa aineistoa Varastokirjastosta. On tehty nopeita ratkaisuja mutta myöskin suunniteltu, miten asiakastoimisuutta voisi edelleen lisätä ja prosesseja automatisoida. Tältä pohjalta Varastokirjasto valmistelee hanketta asiakastoimisen, järjestelmäriippumattoman kaukolainatilauksen toteuttamiseksi Varastokirjaston aineistosta. Työpajassa esitellään suunnitelmia sekä keskustellaan ratkaisuvaihtoehdoista ja asiakastoimisen kaukolainauksen merkityksestä kirjastoille ja niiden kokoelmille.

TP3: Ajankohtaisia kuvailuasioita KUMEAlta

Aika: Kaista 3, klo 9-12

PJ: Katja Hyvärinen

Kuvaus

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA) on Melinda-metatietovarannon kuvailua ohjaava asiantuntijaryhmä, joka ohjeistaa käytännön kuvailukysymyksissä ja ylläpitää MARC 21 -formaatin sovellusohjeita. KUMEAn koordinoimassa työpajassa käsitellään kuvailun ajankohtaisia ja tulevia muutoksia - uusia ohjeita ja käytäntöjä. Työpajassa käydään läpi myös käytännön kuvailutehtäviä. Aiheina ovat esimerkiksi sidosasun kuvailun muutos ja teosviittaukset. Työpajassa kuullaan myös kirjastojen puheenvuoroja ja käydään keskustelua esimerkiksi siitä, tehdäänkö eri sidosasujen pohjalta eri tietueet vai voiko eri sidosasujen kuvailuja yhdistää samaan tietueeseen.

TP4: Kiinalaisen huoneen arvoitus: automaattisen sisällönkuvailun arvionti jatkuu

Aika: Kaista 4, klo 9-12

PJ:

Kuvaus:

Tässä työpajassa tarkastellaan sisällönkuvailun laatua ja laadun arviointia. Työpajassa kuullaan ja keskustellaan siitä, mitä on laadukas sisällönkuvailu sekä vertaillaan, miten koneellisesti tai koneavusteisesti tuotetut sisällönkuvailut eroavat ihmistyönä tehdyistä. Käytännön osuudessa arvioidaan ja pisteytetään esimerkkiasiakirjoille tehtyjä sisällönkuvailuja. Työpajan loppuosa on englanninkielinen.

Työpaja on jatkoa vuosien 2017  ja 2019 Kirjastoverkkopäivien työpajoille.

TP5: Suosittelupalvelut

Aika: Kaista 1, klo 13-16

PJ: Matti Sarmela

Kuvaus:

Enemmän tai vähemmän läpinäkymättömät suosittelualgoritmit vaikuttavat varsin merkittävästi digitaaliseen asiakaskokemukseemme. Toisaalta Finna-vision mukaan kulttuuriperintöorganisaatioiden tulisi parantaa digipalveluidensa asiakaskokemusta mm. älykkäämmällä haulla, personoinnilla ja suosittelulla. Suosittelutyöpajassa perehdytään suosittelujärjestelmien toimintaperiaatteisiin, käytännön toteutuksiin sekä keskustellaan siitä, minkälaista lisäarvoa kulttuuriperintöorganisaatioiden suosittelujärjestelmien pitäisi syvällisemmin ajateltuna  tarjota erityisesti Finna-palveluympäristössä.

TP6: Korkeakoulujen yhteistilasto -työpaja

Aika: Kaista 2, 13-16

PJ: Esa-Pekka Keskitalo

Kuvaus:

Korkeakoulukirjastojen yhteistilastoalustan tarjoaminen Kansalliskirjaston palveluna on päättynyt. Suunnitelmissa on jatkaa tilaston kehittämistä ja ylläpitoa uudelta pohjalta. Ajatuksena on toistaiseksi jatkaa tiedonkeruuta KITT2:n teknologiaan tukeutuen. Keruun sisältöjä on kuitenkin tarkoitus uudistaa. Työpajassa esitellään yhteistilaston jatkamisen näkymiä, mutta erityisesti käydään läpi suunnitelmia tiedonkeruun uudistamisesta.

TP7: Tunnistetyöpaja

Aika: Kaista 3, klo 13-16

PJ: Matias Frosterus

Kuvaus:

Kirjastotyössä tunnisteilla on ollut pitkään tärkeä rooli ja digitalisoitumisen kautta tunnisteiden merkitys on vain kasvanut. Työpajassa tavoitteena on luoda katseet tiukasti tulevaisuuteen ja katsoa mitä lähitulevaisuus on tuomassa tullessaan. Miten tunnistepalvelut ovat kehittymässä, ja miten niiden pitäisi kehittyä? Kuka tunnisteita tarvitsee ja miten ne heille toimitetaan?

Tunnisteet koetaan helposti ehkä hieman tylsinä - onhan PMMP keskimäärin kiinnostavampi kuin ISNInsä 0000 0004 6984 2652 tai URNinsa URN:NBN:fi:au:finaf:000178818 - tämä työpaja ei kuitenkaan ole tylsä. Älä ole sinäkään, vaan ilmoittaudu mukaan! Työpaja on interaktiivinen, mutta pelottavia pienryhmätöitä ei ole luvassa, eli vaikka arvelluttaisi, että tiedänkö näistä asioista riittävästi, niin rohkeasti mukaan!