Päivi Setälän rahasto

Professori Päivi Setälä (20.1.1943 – 7.3.2014) lahjoitti Helsingin yliopiston hänelle 27.3.2006 myöntämän J.V. Snellman -tunnustuspalkinnon peruspääomaksi oman nimikkorahaston perustamiseen Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahaston yhteyteen.

Professori Setälä oli ansioitunut historian tutkija, eurooppalaisuuden puolestapuhuja ja tieteellisen naisnäkökulman avaaja. Hänen kädenjälkensä näkyy edelleen koko yliopiston kulttuuri- ja suhdetoiminnassa sekä rahastoissa. Myös Kansalliskirjaston varainhankinnan käynnistämisessä ja Kulttuuriperintörahaston aikaansaamisessa Päivi Setälän tuki ja ideat ovat olleet ratkaisevia. Oma nimikkorahasto oli yksi osoitus Päivi Setälän tinkimättömästä halusta ja kyvystä toimia itselleen tärkeiden asioiden puolesta.

Helmikuussa 2019 Kansalliskirjastolle luovutettu Päivi Setälän arkisto on saatu nyt myös tutkijoiden käyttöön.

Haluatko lahjoittaa Päivi Setälän rahastoon? Tee Helsingin yliopiston lahjoitussivulla lahjoitus Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastolle ja kirjoita lisätieto-kenttään rahaston nimi.