Lahjoitukset vuonna 2016

Jane Dalrymple-Hollo lahjoitti kirjastolle edesmenneen kirjailija ja kääntäjä Anselm Hollon laajan kirjakokoelman. Kokoelma säilytetään ”Anselm Hollo Poetry Collection”-nimisenä kokonaisuutena. Kokoelma sisältää etupäässä englanninkielistä lyriikkaa.

Kansalliskirjasto sai lahjoituksena kamarineuvos Torsten "Totti" Carlander-Reuterfeltin (1902–2003) arkiston. Laajasta harrastusvalikoimasta Torsten Carlanderille tärkein oli musiikki ja hän perusti vuonna 1946 Suomen kamarimusiikkiseuran. Lahjoitus sisältään monipuolisesti aineistoa Carlanderin elämän varrelta. Kokoelmassa on päiväkirjoja, kirjeenvaihtoa, matkakirjoja, musiikkikirjallisuutta, äänitteitä sekä merkittävä klassisen musiikin nuottikokoelma.

Toini ja Heikki Suomalaisen perikunta lahjoitti kirjastolle vuonna 1652 Lontoossa ilmestyneen Peter Heylinin teoksen Cosmographie. in four bookes Contayning the CHOROGRAPHIE & HISTORIE of the whole WORLD, and all the Principall Kingdomes, Provinces, Seas and Isles, Thereof.

Kirjasto sai ekonomi ja bibliofiili Aaro Kemppaisen testamenttilahjoituksena Ulmissa v. 1488 painetun inkunaabelin Jacopus de Voraginen Legenda aurea.

Cingiz Safiulla lahjoitti kirjastolla kirjaston kokoelmista puuttuvaa tataarinkielistä aineistoa.

Kirjaliljat Leena Krohn sekä Matti Rönkä lahjoittivat kirjastolle omien teostensa käännöksiä.

Professori Pirkko Lilius lahjoitti kirjastolle koti- ja ulkomaista taidehistorian alan kirjallisuutta.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura lahjoitti kirjastolle kokoelmista puuttuvia kotimaisia sanomalehtiä.

Karttakokoelmat karttuivat useilla lahjoituksilla. Luonnontieteellinen keskusmuseo luovutti vanhoja geologisia karttoja, Kansallisarkisto lahjoitti topografisten karttojen kaksoiskappaleita sekä Aalto-korkeakoulusäätiö Teknillisen korkeakoulun opetuksen käytössä olleita Suomen vanhoja karttoja 1900-luvulta.

Paloheimo-suku lahjoitti kirjastolle Sibelius Tanken-laulun käsikirjoituksen.

Kirjasto hankki Sothebyn huutokaupasta Sibeliuksen Vapautettu kuningatar -kantaatin alkuperäisaineistoa Anu Karessuon rahaston tuella. Kirjasto sai myös lahjoituksena viime vuonna edesmenneen Einojuhani Rautavaaran viimeisimmiksi jääneitä sävellyskäsikirjoituksia.

Lisäksi Kansalliskirjasto sai lahjoituksena kansalliskoelmasta puuttuvia yksittäisiä julkaisuja sekä yksityishenkilöiltä että muilta kirjastoilta.

Kansalliskirjasto kiittää kaikkia lahjoittajia.