Kansalliskirjasto mukana kehittämässä digitaalista uutissilmää

Date published

Hankkeessa hyödynnetään Kansalliskirjaston palvelua digi.kansalliskirjasto.fi

Hankkeessa NewsEye: Developing tools for users of digital historical newspapers luodaan ohjelmallisia työkaluja digitaalisten ihmistieteiden tutkijoiden ja muiden historiallisten sanomalehtiaineistojen käyttäjien avuksi. Osana projektia parannetaan Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen käytettävyyttä.

Kansalliskirjasto antaa hankkeen käyttöön suomalaisten sanomalehtien datapaketteja vuoteen 1910/18 asti ja tuottaa verrokkiaineistoja mm. tekstintunnistamiseen ja artikkelien eristämiseen. Lisäksi Kansalliskirjasto tekee viestintäyhteistyötä muiden hankkeessa mukana olevien kansalliskirjastojen kanssa.

Projektia koordinoi ranskalainen La Rochellen yliopisto. Kansalliskirjaston lisäksi konsortioon kuuluvat Helsingin yliopistosta tietojenkäsittelytieteen ja digitaalisten ihmistieteiden yksiköt, Innsbruckin, Rostockin, Montpellierin ja Wienin yliopistot sekä Ranskan ja Itävallan kansalliskirjastot. Rahoituksesta kilpaili 137 projektia, joista vain muutama sai rahoituksen kaksivaiheisessa haussa.

Euroopan komissio on päättänyt rahoittaa digitaalisten ihmistieteiden alaan kuuluvaa NewsEye-projektia 1.5.2018 – 30.4.2021.

Lisätietoja: Minna Kaukonen, minna.kaukonen@helsinki.fi

NewsEye-projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 –rahoitusohjelmasta, EU-sopimusnumero 770299.

Image removed.