Skip to main content

Kansalliskirjaston johtokunta 2018-2022

Date published
Helsingin yliopiston hallitus nimitti Kansalliskirjaston johtokuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.4.2018 - 31.3.2022.

Johtokunnan puheenjohtaja: vararehtori Sari Lindblom

Opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja
Varsinainen jäsen: opetusneuvos Juha Haataja, OKM, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
Varajäsen: kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, OKM, kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

Kirjastosektoreiden edustajat

Ammattikorkeakoulut - konsortio
Varsinainen jäsen: tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja Hanna Lahtinen, Laurea –ammattikorkeakoulu
Varajäsen: kirjastonjohtaja Teemu Makkonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Erikoiskirjastojen neuvosto
Varsinainen jäsen: kirjastonjohtaja Cecilia af Forselles, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto
Varajäsen: saavutettavuusasiantuntija Kirsi Ylänne, Celia

Yleisten kirjastojen neuvosto
Varsinainen jäsen: kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto
Varajäsen: kirjastotoimenjohtaja Mikko Paajala, Rovaniemen kaupunginkirjasto

Yliopistokirjastojen verkosto
Varsinainen jäsen: kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto
Varajäsen: ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto

Helsingin yliopiston edustajat

Varsinainen jäsen: dekaani, professori Pia Letto-Vanamo
Varajäsen: varadekaani, professori Tuula Sakaranaho
Varsinainen jäsen: apulaisprofessori Mikko Tolonen
Varajäsen: varadekaani, professori Ulla-Maija Seppälä
Varsinainen jäsen: vararehtori, professori Sari Lindblom
Varajäsen: dekaani, professori Hanna Snellman

Kansalliskirjaston henkilökunta

Varsinainen jäsen: tietojärjestelmäasiantuntija Tarja Mäkinen
Varajäsen: tietojärjestelmäasiantuntija Jukka Kervinen

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Ylioppilaskunta on nimennyt opiskelijat kaksivuotiskaudeksi 1.4.2018-31.3.2020.

Varsinainen jäsen: opiskelija Tero Poutala
Varajäsen: opiskelija Tia Niemelä

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin yliopiston yhteisesti nimeämät edustajat

Varsinainen jäsen: kaupunginjohtaja Timo Halonen, Mikkelin kaupunki
Varajäsen: hallintojohtaja Ari Liikanen, Mikkelin kaupunki

Varsinainen jäsen: kirjailija Sirpa Kähkönen
Varajäsen: filosofian tohtori, tutkija Samu Nyström

Varsinainen jäsen: kehityspäällikkö Kimmo Koivunen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Varajäsen: universitetslektor Mikael Laakso, Svenska handelshögskolan