E-kirjat yleistyvät opetuksessa ja opinnoissa

Date published
Suomalaisista korkeakouluopettajista ja -opiskelijoista valtaosa on lukenut opetukseen liittyviä e-kirjoja, ilmenee Kansalliskirjaston FinELib-toimiston toteuttamasta kyselystä. Sekä opiskelijat että opettajat katsovat, että sähköisessä muodossa olevat kirjat helpottavat ja nopeuttavat opintoja.

E-kurssikirjat ovat kriittisen tärkeitä opiskelijoiden opintojen etenemisessä.

Picture by
Mika Huisman

Kyselyyn vastanneilla yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajilla ja opiskelijoilla on jo paljon kokemusta e-kirjoista. Yli puolet opettajista on hyödyntänyt opetuksessaan e-kirjoja. Opiskelijoista puolet on käyttänyt opintoihin liittyviä e-kirjoja.

Kyselyyn vastanneiden mielestä sähköisessä muodossa olevat oppikirjat helpottavat ja nopeuttavat opintoja ja opetusta monella tavalla: E-kirjat ovat saatavilla 24/7, niillä voi olla useita lukijoita yhtä aikaa, ne helpottavat etäopiskelua ja verkko-opetusta ja ne saa luettavakseen painettua kirjaa nopeammin. Moni kyselyyn vastanneista opettajista valitsee oppikirjaksi kirjan, joka on saatavissa sähköisenä. Kuitenkin vajaa puolet opiskelijoista lukee jatkossakin mieluummin painetun kuin e-kirjan.

E-kirjojen saannissa ja käytettävyydessä parannettavaa

Opettajien ja opiskelijoiden mielestä e-kirjojen ongelmat liittyvät useimmiten saatavuuteen, tekniikkaan ja käytettävyyteen. Kaikkia kirjoja ei ole saatavilla sähköisessä muodossa, ja niiden yhtäaikaisia käyttöoikeuksia ei ole riittävästi. Opiskelijoille harmia aiheuttaa myös se, että e-kirjoihin ei useinkaan voi tehdä muistiinpanoja ja merkintöjä. Myös kirjojen lataamiseen tarvittavien lukuohjelmien käyttö on toisinaan hankalaa.

Kirjastoilla keskeinen rooli

Suomalaiset korkeakoulukirjastot ovat tärkeä tuki opiskelijoille, sillä kirjastot hankkivat opiskelijoiden käyttöön usein kymmeniä kappaleita opinnoissa tarvittavista kirjoista. Nykyään monet korkeakoulukirjastot hankkivat kirjoja mieluummin sähköisessä muodossa kuin painettuina, jos sähköinen kirja vain on saatavissa.

”Saamme kirjastossa jatkuvasti palautetta kyselyssä esiin nousseista asioista. E-kurssikirjat ovat kriittisen tärkeitä opiskelijoiden opintojen etenemisessä. Toivottavasti kustantajat ja e-kirjavälittäjät ymmärtävät tämän ja kehittävät e-kirjojen saatavuutta ja käytettävyyttä kyselyssä ilmi tulleiden ongelmien ja kehittämisehdotusten perusteella”, toteaa tietoasiantuntija Aniita Ahlholm-Kannisto Tampereen yliopiston kirjastosta.

Kysely antaa kirjastoille tärkeää tietoa e-kurssikirjojen käytöstä, ja se hyödyttää myös kustantajia, e-aineistojen välittäjiä sekä e-kirja-alustojen toimittajia.

Tutustu raporttiin FinELibin e-kirjakysely korkeakouluopiskelijoille ja -opettajille

Lisätietoja:
Tietoasiantuntija Paula Mikkonen, Kansalliskirjasto, puh. 050 464 1794, paula.mikkonen(at)helsinki.fi
Tietoasiantuntija Iina Peltonen, Kansalliskirjasto, puh. 050 311 2473, iina.peltonen(at)helsinki.fi

Authors