Arkiveringen av avgiftsbelagda webbmaterial i Nationalbiblioteket 1.2.2016

Date published

Nationalbiblioteket ansvarar för deponeringen av inhemska publikationer i samarbete med aktörerna inom publikationsbranschen i enlighet med lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007). Material som samlas in och arkiveras är webbmaterial, digitala publikationer, trycksaker, ljudupptagningar och andra upptagningar.

När det gäller webbmaterial har arkiveringen nu framskridit till arkiveringen av tidningsinnehåll som placerats bakom en betalvägg. En del tidningars avgiftsbelagda nyhetsinnehåll arkiveras redan nu i Nationalbiblioteket. Detta meddelande gäller inte dessa tidningar.

Om den webbtidning som ni ger ut redan har infört eller kommer att införa en betalvägg, ber vi er kontakta Nationalbiblioteket så att innehåll som finns bakom betalväggen kan arkiveras. Om utgivaren beaktar arkiveringen redan när en betalvägg planeras minskar det utgivarens och Nationalbibliotekets arbete.

Vi kartlägger under innevarande år vilka webbtidningar som har betalvägg, och ber sedan att utgivaren gör det möjligt att arkivera och hämta material bakom betalväggen i enlighet med 8 § i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial.

De arkiverade webbmaterialen är i enlighet med 16 b § i upphovsrättslagen tillgängliga för allmänheten endast i de friexemplarsdatorer som utöver i Nationalbiblioteket finns i de övriga friexemplarsbiblioteken, Riksdagens bibliotek och Nationella audiovisuella institutet.

Kontaktuppgifter

Authors
Date edited