Lecture series: Georg Henrik von Wrightin filosofiaa

Ludwig Wittgenstein, Georg Henrik von Wright,1950

Picture by
Photo: Knut Erik Tranoy
Wed 9.3. to Wed 13.4.2016
17.00 to 00.00

Lectures are open to all interested.

4 lecture events. Lecture series planning: prof. emeritus Ilkka Niiniluoto

 

9.3. at 17

Dosentti Anssi Korhonen: Logiikka ja totuus

Professori Eerik Lagerspetz: Oikeusfilosofia

 

16.3. at 17

Dosentti Nora Hämäläinen: Hyve-etiikka

Professori Matti Sintonen: Selittäminen ja ymmärtäminen

 

6.4. at 17

FT Antti Kuusela: Mielen filosofia

FT Bernt Österman: Wittgenstein (på svenska)

 

13.4. at 17

Dosentti Thomas Wallgren: Aikalaiskritiikki

Professori emeritus Ilkka Niiniluoto: G. H. von Wright ajattelijana ja julistajana.