Tulostus

Tulostus työasemilta on maksullista. Tulosteet maksetaan joko palvelupisteen kassaan tai käyttämällä ennalta ostettua kopiokorttia.

Tulostaminen mikroverkossa

Lähes kaikissa ohjelmissa tulostuskomento löytyy valikosta File | Print... Tulostuskomento avaa valintaikkunan, jossa on syytä varmistaa, että tulostus ohjataan oikealle kirjoittimelle.

 • Kaikki ohjelmat (etenkään Internet Explorer) eivät osaa aina ohjata tulostusta lähimmälle kirjoittimelle. Tämän takia on aina syytä
  - tulostaa käyttäen File | Print... -valintaa (ei selaimen kuvaketta)
  - lukea tarkkaan tulostuksen jälkeen näytölle ilmestyvä viesti
  - tarkistaa valittu kirjoitin. Jos tulostettaessa kysytään tiedoston nimeä ja tallentamista, on valittuna väärä tulostin
 • Kaikkia internet-sivuja ei ole mahdollista tulostaa suoraan, vaan teksti on vietävä leikkaa-liimaa tekniikalla tekstinkäsittelyohjelmaan tulostettavaksi.
 • Suurikokoisesta tiedostosta on syytä tulostaa ensin vain muutama sivu, jotta voi varmistua tulostuksen laadusta
 • Paperin kulutusta voi vähentää käyttämällä kaksipuolista tulostusta. Kiintiötä voi säästää tulostamalla useampi sivu yhdelle arkille
 • Käyttösäännöt kieltävät yliopistoon liittymättömän tulostamisen (lukuun ottamatta kohtuullista henkilökohtaista käyttöä, ei kuitenkaan ansiotoimintaa) sekä useamman kopion tulostamista. Kopioiminen on tehtävä kopiokoneella!

Ellei koneessa ole asennettuna yhtään kirjoitinta (No printers installed), todennäköisin syy on koneen tai verkon toiminnan häiriintyminen konetta käynnistettäessä. Tällöin kone on syytä käynnistää uudelleen (valitse Restart, pelkkä uloskirjautuminen ei riitä). Ellei uudelleenkäynnistäminen auta, on kyse yleensä koneen asetusongelmista, joiden selvittäminen kuuluu atk-tukihenkilölle.

Oman työn peruuttaminen

Tulostustyön peruuttaminen riippuu käytetystä tulostimesta. Isommilla tulostimilla (kuten Xeroxin tulostimet) on oma muistinsa, jolloin työ pitää poistaa itse tulostimesta.
Pienemmät tulostimet (kuten HP:n tulostimet) työstävät yhtä työtä kerrallaan ja muut työt odottavat tulostusjonossa, jolloin työn voi poistaa seuraavasti:

 • ensin Start -> Settings -> Printers
 • Avaa haluttu tulostusjono kaksoisklikkaamalla tulostimen nimeä
 • aktivoi oma työ yhdellä hiiren painalluksella
 • valitse Document > Cancel

Kopiointi
HUPnet
Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Hae

Tietokannat


Sivustolta
Kysy meiltä

Helka uusinnat ja varaukset
Tilaus Kansalliskokoelmasta
Scripta selecta -blogi


Tämän sivun URL : http://www.kansalliskirjasto.fi/teksti/index/kokoelmatjapalvelut/palvelut/tulostus.html