FinELib-aineistojen käyttäjäluvut sektoreittain

FinELib-konsortio ylläpitää aineistohankintaa varten tietoja organisaatioiden potentiaalisista käyttäjämääristä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pohjatiedot käyttäjämäärien laskemiseen saadaan opetusministeriön tietojärjestelmistä. Käyttäjämäärien laskennassa on otettu huomioon opiskelijoiden läsnäolo- ja poissaolo sekä osa-aikaisuus. Tutkimuslaitosten käyttäjämäärät kertovat niissä työskentelevien asiantuntijoiden määrän. Yleisten kirjastojen käyttäjälukuina käytetään kuntien asukaslukua. Lukuja päivitetään vuosittain.

Yliopistot
Ammattikorkeakoulut
Tutkimuslaitokset
Yleiset kirjastot
Tämän sivun URL : http://www.kansalliskirjasto.fi/teksti/index/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio/kayttajamaarat.html