Tietokannan päivitys on lopetettu 3.1.2012.
Tietokantaa ylläpitää Kansalliskirjasto

Etusivulle | Suoma-tietoa | Valintakriteerit | Ilmoituslomake
FENNICA-tietokanta | Artikkelitietokantoja
Standarditunnukset: ISSN, URN | Verkkojulkaisemisen apuneuvoja
Kotimaisia ja ulkomaisia verkkolehtiluetteloita

Pikavalikko

Kaikki lehdet aakkosjärjestyksessä

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
@
S
@
S
T
U
V, W
X
  • XIT - xit
  • xStream - Jukka-Pekka Kervinen - ISSN 1458-834X - lakannut 2006
Y
Å
Ä
  • Älli - Kansan sivistystyön liitto - ISSN 1459-1863 - lakannut 2008
  • Ärsyke - Helsingin yliopiston estetiikan laitos
Ö
@
  • 4rail.net - John McKey - ISSN 1797-1764
  • 90 min. - Suomen palloliiton Helsingin ja Uudenmaan piirit

Etusivulle | Pikavalikko | Palaute


Kansalliskirjasto