Tietokannan päivitys on lopetettu 3.1.2012.
Tietokantaa ylläpitää Kansalliskirjasto

Etusivulle | Suoma-tietoa | Valintakriteerit | Ilmoituslomake
FENNICA-tietokanta | Artikkelitietokantoja
Standarditunnukset: ISSN, URN | Verkkojulkaisemisen apuneuvoja
Kotimaisia ja ulkomaisia verkkolehtiluetteloita

Alanmukainen luettelo

Aakkosellinen luettelo (1805 kappaletta)

@, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö,

Haku suoraan tietokannasta

Katkaisu % -merkillä sanan edessä, keskellä tai lopussa


Etusivulle | Pikavalikko | Ilmoituslomake | Palaute


Kansalliskirjasto