Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma 2004-2006

Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli integroida informaatiolukutaidon opetus osaksi yliopisto-opintoja. Opetusministeriö rahoitti hanketta virtuaaliyliopistotoimintaan kohdennetuista hankerahoista vuosina 2004-2006. Hankkeessa kartoitettiin informaatiolukutaidon keskeiset osa-alueet, laadittiin opintosuunnitelma, kehitettiin verkko-opetusta sekä luotiin yliopistojen välinen verkosto. Hanke on päättynyt neuvoston hankkeena vuoden 2006 lopussa, mutta verkostotoiminta jatkuu osana kirjastojen normaalitoimintaa ja hankkeessa kehitetyt työkalut ovat yliopistokirjastojen hyödynnettävissä jatkossakin.

Kysymyspatteristo

Klaara-kysymyspankki

Kysymyspatteristo, jonka teknisestä ylläpidosta Moodle-ympäristöstä vastaa Tampereen teknillinen yliopisto vuoden 2010 loppuun asti. Yliopistokirjastot voivat poimia kysymyspankista kysymyksiä omiin tarpeisiin ja vastaavasti tallentaa niitä muiden käytettäväksi. Kysymyspankin sisältöä koordinoi Vaasan tiedekirjasto Tritonia.

Hankkeen keskeisiä tuloksia

Vuonna 2007 ilmestyi Yliopistopainon kustantamana julkaisu, johon on koottu informaatiolukutaitoa käsitteleviä artikkeleita eri kirjoittajilta ja jossa on tietoa hankkeen tuloksista.

Anne Nevgi: Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa

Neuvosto ja Suomen tieteellinen kirjastoseura järjestivät
28.11.2007 Tehoa opintoihin - informaatiolukutaidolla tuloksiin –
seminaarin, jossa valotettiin informaatiolukutaidon opetuksen ja
suunnittelun käytäntöjä kotimaisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta

Tehoa opintoihin - informaatiolukutaidolla tuloksiin

Informaatiolukutaidon tukiryhmä

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto on nimittänyt 15.12.2008 yliopistokirjastojen keskuudesta tukiryhmän, jonka tehtävänä olisi kehittää ja linjata informaatiolukutaidon kansallisen verkoston toimintaa ja kansainvälistä toimintaa ja ao. organisaatioiden välistä tiedonkulkua. Tukiryhmä toimi kevääseen 2011 asti.

Informaatiolukutaidon www-sivusto

Yhdyshenkilöverkoston koordinoinnista ja www-sivujen ylläpidosta vastasi Helsingin yliopiston kirjasto 2004-2011.

Infolukutaidon www-sivusto 2004-2011

Tämän sivun URL : http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto/hankkeet/ilsuunnitelma.html