Tietohuollon standardilyhenteitä - pikahakemisto

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
X Y Z

A

ARK- The Archival Resource Key

 • Verkkojulkaisun pysyvä tunniste; erityisesti pitkäaikaissäilytyksen kannalta

B

BICI - Book Item and Component identifier

 • NISO:n standardiluonnos tunnisteesta, joka on tarkoitettu kirjan osien (moniosaisten teosten osat, teosten luvut jne.) identifiointiin
 • Oli lausuntokierroksella vuonna 2000, mutta ei koskaan julkaistu

C

CIDOC-CRM - Conceptual Reference Model

D

DCMI - Dublin Core Metadata Initiative

 • http://dublincore.org
 • Dublin Core -metadatastandardia (ks. alempana) kehittävä ja ylläpitävä organisaatio

DIDL - Digital Item Declaration

DOI - Digital Object Identifier

 • http://www.doi.org
 • Digitaalisten objektien tunniste
 • Muodostuu kahdesta osasta: julkaisijan id-tunnuksesta ja teoksen id-tunnuksesta
 • Pääasiassa kaupallisten julkaisijoiden käytössä
 • ISO 26324:2012

Dublin Core

E

EAC-CPF - Encoded Archival Context – Corporate bodies, Persons, and Families

EAD - Encoded Archival Description

EPUB

 • http://idpf.org/epub
 • Digitaalisten julkaisujen ja dokumenttien jakelu- ja vaihtoformaatti
 • Viimeisin julkaistu versio on EPUB 3.0

F

FRBR - Functional Requirements for Bibliographic Records

 • http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf
 • Funktionaalisen luetteloinnin malli
 • Tähän liittyvät myös auktoriteettitietueiden mallit FRAD (Functional Requirements for Authority Data) ja FRSAR (Functional Requirements for Subject Authority Data)

Takaisin alkuun

I

"INFO" URI - Scheme for Information Assets with Identifiers in Public Namespaces

 • http://info-uri.info/
 • INFO URI -malli on kehitetty kirjasto- ja julkaisualan piirissä helpottamaan viittaamista sellaisiin julkisiin tunnistejärjestelmiin, jotka eivät ole varsinaisen URI-järjestelmän piirissä. Tällaisia ovat esim. Deweyn luokitus (DEWEY) ja PubMedin tunnisteet (PMID)
 • RFC 4452

ISAN - International Standard Audiovisual Number

 • http://www.isan.org/
 • Audiovisuaalisen aineiston teostason tunnus
 • Sama tunnus koskee teoksen erilaisia ilmiasuja
 • Part 1: Audiovisual work identifier ISO 15706-1:2002
  Part 2: Version identifier ISO 15706-2:2007
 • Suomen vastuutaho on AV-tuottajien tekijänoikeusjärjestö Tuotos
  http://www.tuotos.fi/

ISBD - International Standard Bibliographic Description

ISBN - International Standard Book Number

 • http://www.kansalliskirjasto.fi/julkaisuala/isbn.html
 • Kirjan tai muun erillisteoksen yksiselitteisesti tunnistava kansainvälinen standarditunnus
 • Annetaan kaikille teoksille, jotka sisällöltään vastaavat kirjaa
 • ISO 2108:2005 (Huom! SFS 3496 vanhentunut, voimassaoleva suomenkielinen versio on SFS-ISO 2108)

ISCI - International Standard Collection Identifier

 • Kansainvälinen kokoelmatunnus
 • ISO 27730:2012

ISIL - International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations

ISMN - International Standard Music Number

ISNI - International Standard Name Identifier

 • http://www.isni.org/
 • Kansainvälinen tekijäauktoriteettitietojen tunniste (public identities of names)
 • ISO 27729:2012
 • Kansalliskirjasto on suomalainen ISNI-jäsenorganisaatio, virallista vaihtoa ei vielä aloitettu (kannassa olevat suomalaiset toimijat ovat peräisin ulkomaisista lähteistä ja osittain vielä virheellisiä)

ISO-standardit

 • Kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n hyväksymät standardit
 • ISO:n yhteistyöelin Suomessa on Suomen standardoimisliitto SFS

ISO/ILL - ISO Interlibrary Loan Application Standards

 • http://www.collectionscanada.ca/iso/ill/standard.htm
 • Kaukopalvelustandardit
 • ISO 10160:1997 (revisoitu 2013, jää toistaiseksi voimaan uuden rinnalle)
 • Työn alla kokonaan uusi standardi Interlibrary Loan Transactions ISO 18626 (DIS-luonnos hyväksytty joulukuussa 2013)

ISPI - International Standard Party Identifier > ks. ISNI (yllä)

ISRC - International Standard Recording Code

ISRN - International Standard Technical Report Number

 • Teknisen raportin kansainvälinen standarditunnus
 • ISO 10444:1994

ISSN - International Standard Serial Number

 • http://www.kansalliskirjasto.fi/julkaisuala/issn.html
 • Lehden, sarjan tai muun jatkuvasti ilmestyvän julkaisun kansainvälinen tunnus
 • Jaetaan sekä painetuille että sähköisille jatkuville julkaisuille
 • ISO 3297:2007 (Huom! SFS 4435 vanhentunut; voimassaoleva suomennos SFS-ISO 3297)

ISTC - International Standard Text Code

 • http://www.istc-international.org/
 • Tekstimuotoiselle aineistolle annettava teostason tunnus; sama tunnus koskee teoksen erilaisia ilmiasuja
 • Ajankohtainen FRBR- ja RDA-luetteloinnin yleistyessä
 • ISO 21047:2009

ISWC - International Standard Musical Work Code

Takaisin alkuun

J

JHS-suositukset

 • http://www.jhs-suositukset.fi/
 • JHS-suositukset hyväksyy julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA ja niiden laatimista ohjaa JUHTAn alainen JHS-jaosto
 • JHS-suosituksia ovat erilaiset luokitukset sekä esim. Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet (JHS 129), Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot (JHS 143) ja ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa (JHS 159)

M

MADS - Metadata Authority Description Schema

 • http://www.loc.gov/standards/mads/
 • XML-skeema auktoriteettitietoja varten (tekijä, aihe, paikkatieto jne.). Suunniteltu toiminaan yhdessä MODS-skeeman (ks. alempana) kanssa

MARC

METS - Metadata Encoding & Transmission Standard

 • http://www.loc.gov/standards/mets/
 • digitaalisen kirjaston objektien standardi, jolla voidaan paketoida yhteen kuvailuun, hallinnointiin ja rakenteeseen liittyvää metadataa
 • käyttää XML-skeemaa

MIX - Metadata for Images in XML

MODS - Metadata Object Description Schema

  N

  NCIP - NISO Circulation Interchange Protocol

  O

  OAI-ORE - Open Archives Initiative Protocol : Object Exchange and Reuse

  • http://www.openarchives.org/ore/
  • Protokolla jolla voidaan kerätä metadataa verkossa olevista digitaalisista objekteista
  • OAI-PMH-protokollan (ks. alla) jatkokehitys

  OAI-PMH - Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

  • http://www.openarchives.org/pmh/
  • Protokolla jolla kerätään erilaisista tietokannoista metadataa ja/tai kuvailutietoja
  • Kerättyjä tietoja voidaan jakaa ja käyttää verkossa eri tietokantojen kesken

  OAIS - Open Archival Information System

  • http://nost.gsfc.nasa.gov/isoas/
  • Digitaalisen aineiston pitkäaikaissäilytyksen tärkein standardi
  • ISO 14721:2003
  • Julkaistu suomeksi lyhentäen nimellä Viitemalli pitkäaikaissäilytysarkistolle, SFS 5972

  ONIX

  • http://www.editeur.org/onix.html
  • Kustannusalan kehittämä kansainvälinen standardi, jolla kuvataan ja jolla voidaan välittää Internetissä tuote- ja kustantajatietoja sähköisessä muodossa
  • Uusi ISBN-standardi edellyttää julkaisijoiden toimittavan teostiedot tässä formaatissa

  OpenURL

  • http://www.niso.org/kst/reports/standards?step=2&gid=None&project_key=d5320409c5160be4697dc046613f71b9a773cd9e
  • Sisältää elektronisen julkaisun yksilöimiseen tarvittavat tiedot
  • Tieto siirretään asiakkaan käyttämästä järjestelmästä (OpenURL source) linkityspalveluun (OpenURL target), joka sisältää ajantasaiset tiedot julkaisun sijainnista ja käyttöoikeuksista.

  ORCID - Open Researcher Contributor ID

  • http://www.orcid.org/index.php
  • eräiden kustantajien ja kirjastojen (mm. Elsevier ja British Library) suunnittelema uusi järjestelmä tekijän tunnisteeksi
  • perustuu OpenID-ideologialle
  • osittain päällekkäinen laajemmin kattavan ISOn ISNI-tunnisteen kanssa (ks. ylempänä tällä sivulla)

  Takaisin alkuun

  P

  PREMIS - Preservation Metadata

  • http://www.loc.gov/standards/premis/
  • Tietohakemisto (Data Dictionary) ja sitä tukeva XML skeema, joiden avulla määritellään digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksen tueksi tarvittava keskeinen metadata

  PURL - Persistent URL

  http://purl.org/docs/index.html
  • OCLCn kehittämä pysyvä tunniste
  • Laajassa käytössä, mutta ei koskaan virallisesti standardoitu missään järjestössä

  R

  RDA - Resource Description and Access

  RFC-standardit

  • http://www.ietf.org/rfc.html
  • RFC (Request for Comments) on IETF:n piirissä kehitetty julkinen kehitysversio standardiksi
  • RFCt voidaan julkaista tiedoksi (informative) tai kokeellisina (experimental) eikä niitä kaikkia välttämättä koskaan jatkokehitetä virallisiksi Internet-standardeiksi

  RFID - Radio Frequency Identification

  • http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/standardointi/RFID.htm
  • Yleisnimitys radiotaajuuksilla toimiville etätunnistustekniikoille
  • Kirjastoissa RFID-tunnistetta voidaan käyttää mm. lainaukseen, kulunvalvontaan, inventointiin ja tietokoneille kirjautumiseen
  • Kansainvälinen standardi RFID in Libraries ISO 28560:2011, osat 1-3

  S

  SAML - Security Assertion Markup Language

  SFS-standardit

  • Suomen standardoimisliitto ry:n hyväksymät kansalliset standardit
  • ISO-standardien suomennokset julkaistaan SFS-standardeina

  SICI - Serial Item and Contribution Identifier

  SKOS - Simple Knowledge Organisation System

  • http://www.w3.org/2004/02/skos/
  • W3C:n SKOS-hanke pyrkii kehittämään standardeja erilaisten sisällönkuvailujärjestelmien (esim. asiasanastojen, luokitusjärjestelmien, aiheluokitusten ja taksonomioiden) semanttisten suhteiden määrittelyyn

  SRU - Search and Retrieve via URL

  • http://www.loc.gov/standards/sru/
  • Tiedonhakuun ja hakutulosten käsittelyyn tarkoitettu Web-protokolla
  • SRU on yksi Z39.50-standardin uusi toteutustapa
  • SRUn rinnakkaisprotokolla on SRW - Search and Retrieve via Web Service - Usein puhutaan myös yhteiskäsitteenä SRU/SRWstä

  SUSHI - Standardized Usage Harvesting Initiative

  U

  URI - Uniform Resource Identifier

  URN - Uniform Resource Name

  W

  WARC - Web Archive File Format

  X

  XIR - Extensible resource identifier

  Z

  Z-standardit

  • Kehitetty ja standardoitu NISO:n piirissä

  Z39.50

  ZING

  • ZING - Z39.50 International Next Generation
  • kattaa useita Z39.50-standardista johdettuja ja sitä toteuttavia protokollia
  Takaisin alkuun

  Luettelo perustuu Kaisa Paavilaisen laatimaan listaan, joka on alunperin julkaistu Tietolinjan numerossa 1/2004.