Doria

Doria on digitaalisen aineiston hallintajärjestelmä, joka tarjoaa teknisen alustan digitaalisten kokoelmien säilyttämiselle, kuvailulle ja käyttöön asettamiselle.

Doria on julkaisuarkistosovellus digitaalisille aineistoille, joiden säilymisestä ja käyttöympäristöstä kirjastojen täytyy huolehtia itse. Tällaisia aineistoja syntyy varsinkin korkeakoulujen digitaalisesta julkaisutoiminnasta (muun muassa opinnäytteet) sekä vanhojen kokoelmien digitoinnista.

Kansalliskirjaston Doria-palvelu käsittää ohjelmisto-, palvelin- ja levytilaratkaisut, ylläpidon ja tuen sekä järjestelmän kehityksen. Doria perustuu avoimen lähdekoodin DSpace-ohjelmistoon.

Doria on ollut tuotantokäytössä vuoden 2007 alusta lähtien. Vuoden 2012 alussa se sisälsi noin 54.000 tietuetta, ja sen sisältämiä kokotekstidokumentteja ladattiin vuoden 2011 aikana lähes 2,6 miljoonaa kertaa.

Dorian etusivu:

http://www.doria.fi/