ISBN-tunnus (International Standard Book Number)

Kirjan tai muun erillisteoksen kansainvälinen standarditunnus ISBN

ISBN on kirjan tai muun erillisteoksen yksiselitteinen tunnus. Tunnusta käytetään julkaisujen hankinnassa, kustantajien varastoluetteloissa, laskutuksessa, kirjakauppojen tilausjärjestelmissä, kansainvälisissä ja kansallisissa yhteisluetteloissa, bibliografioissa ja kirjastojen lainausjärjestelmissä sekä tiedonhauissa.

Erillinen ISBN-tunnus annetaan jokaiselle julkiseen käyttöön tarkoitetulle kirjalle tai muulle erillisteokselle, sen jokaiselle julkaisumuodolle (asulle) ja muutoksia sisältävälle painokselle. Sen vuoksi sillä, missä fyysisessä muodossa sisältö esitetään tai välitetään, ei ole merkitystä. Fyysinen muoto voi olla painettu kirja, audiovisuaalinen tai elektroninen tallenne.

Tunnuksen hankkiminen julkaisulle
ISBN-tunnuksen rakenne
ISBN-järjestelmä

Tunnuksen hankkiminen julkaisulle

Yhteystiedot:

Kansalliskirjasto
Suomen ISBN-keskus
PL 15 (Unioninkatu 38)
00014 Helsingin yliopisto
isbn-keskus(at)helsinki.fi

ISBN-tunnuksen saa vain hakulomakkeella.

ISBN-hakulomake.

Suositellaan, että pyydätte ISBN-tunnuksen 1-2 viikkoa ennen kuin julkaisu painetaan. Tunnuspyynnöt käsitellään saapumisjärjestyksessä mahdollisimman pian.

Jos kustannustoimintanne on jatkuvaa, ettekä ole vielä liittynyt ISBN-järjestelmään, niin täyttäkää myös ISBN-liittymislomake.

ISBN-liittymislomake

ISBN-tunnuksiin liittyvää neuvontaa saa sähköpostitse

isbn-keskus(at)helsinki.fi

tai puhelimitse:

Maarit Huttunen 02941 44329

Minna Kursu 02941 44312

ISBN-tunnuksen rakenne

ISBN-tunnus sisältää kirjaimet ISBN ja 13 merkkiä, jotka jakautuvat viiteen osaan. Osat erotetaan toisistaan väliviivoin:

ISBN 978-951-98548-9-2

978 = etuliite
951 = maatunnus tai kieliryhmän tunnus
98548 = kustantajatunnus
9 = julkaisutunnus
2 = tarkistusmerkki

Etuliite 978 on EAN-13 -tunnuksen etuliite
Maatunnus 951 tai 952 kertoo, että kirja tai muu erillisteos on julkaistu Suomessa. Esimerkiksi kieliryhmän tunnukset 0 ja 1 ovat englanninkielisen kielialueen tunnuksia ja niitä käyttävät esim. Britannia, USA ja englanninkielinen Kanada (esim. ISBN 978-0-521-53989-0 ja ISBN 978-1-84064-454-8).
Kustantajatunnus vaihtelee yhdestä viiteen merkkiin kustannustoiminnan laajuuden mukaan.
Julkaisutunnus yksilöi tietyn kustantajan yksittäisen julkaisun.
Tarkistusmerkki lasketaan vastaavan EAN-13 laskukaavalla (modulus10) eikä se voi enää olla X-kirjain.

ISBN-järjestelmä

Kirjoja alettiin numeroida 1960-luvun lopulla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomi liittyi ISBN-järjestelmään vuonna 1972. Uusin kansainvälinen standardi ISO 2108 ja SFS-ISO 2108 valmistuivat vuonna 2005. ISBN-järjestelmää ylläpidetään, kehitetään ja koordinoidaan Kansainvälisessä ISBN-keskuksessa Lontoossa vuodesta 2006 alkaen (aikaisemmin Berliinissä).

Suomen kansallinen ISBN-keskus sijaitsee Kansalliskirjastossa. Keskus edistää ISBN-tunnusten käyttöä, seuraa tunnusten virheettömyyttä, hoitaa kansainvälisiä ja kansallisia yhteyksiä, välittää tietoja tarvittaessa kirja-alan toimijoille sekä ylläpitää kansallista kustantajarekisteriä alueensa kustantajista. Tiedot rekisteristä välitetään säännöllisesti Kansainväliselle ISBN-keskukselle, joka julkaisee vuosittain Publishers' International ISBN Directory (PIID) -luetteloa (painettu ja CD-ROM).